Tilsynskampanje 2021-2022

(18.12.20) Som kjent for de fleste svineprodusenter skal Mattilsynet gjennomføre en tilsynskampanje på gris i 2021 og 2022. På denne siden vil vi legge ut informasjon om kampanjen.

Flis i vakumbinge, foto Terje Nilsen

Under er det en lenke til Mattilsynets side om tilsynskampanjen. Der finner du blant annet en fin video som forklarer hva som skjer når Mattilsynet kommer på inspeksjon.

Mattilsynets side om tilsynskampanjen

I dag, 18.12.20 la Mattilsynet ut veiledere for tilsynskampanjen 2021-2022. Veilederne har blitt samlet til nå 10 fokusområder. Dokumentet som heter "Fagstøtte for inspektører, nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022" kan virke overveldende langt, men man kan trykke på overskriftene i innholdsfortegnelsen og komme rett til kapitlet man har lyst til å lese.

Her er lenken til siden der du finner veilederen

Helsetjenesten for svin har laget et kort informasjonsskriv for næringen hvor plikter og rettigheter er beskrevet. Det kan du lese her: 

Rettigheter og plikter ved tilsynskampanjen dyrevelferd hos gris 2021-2022 (pdf 139 kb)

Nortura har også laget en kort oppsummering på video om ti punkter som vil bli vektlagt - se i underkategorien.