Priser og leveringsvilkår for fjørfe

Norturahøne

Leveringsvilkår fjørfekjøtt:

Produksjonene av fjørfekjøtt ligger ikke til markedsordningen, og det finnes ingen mottaksplikt. All produksjon av kylling og kalkun samt foreldredyr-generasjoner blir regulert gjennom egne inngåtte leveringsavtaler (kontrakter) mellom produsent og Nortura.

Prisliste for kylling, kalkun og daggamle sendes ut ved endringer!

» Avregningspriser egg

» Avregningspriser høns

» Avliving høns

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (27.05.24) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings- og livdyrpriser for 2. halvår 2024, hvor alle prisendringer gjennomføres 1. juli. Prisendringene er som alltid en balanse mellom å trygge markedstilgang og konkurransekraft samt ivareta våre produsenters økonomi og investeringsevne.

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (02.01.24) Avregningsprisen for egg går opp med kr 0,50 pr kg fra mandag 1. januar, dette inkl redusert omsetningsavgift med kr 0,10 pr kg. Distriktstillegg er økt med kr 0,10 pr kg.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Avtaler egg

  (Sist oppdatert 01.10.21) Under finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

 • Kvantumstillegg egg

  (Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.