Priser og leveringsvilkår for fjørfe

Norturahøne

Leveringsvilkår fjørfekjøtt:
Produksjonene av fjørfekjøtt ligger ikke til markedsordningen, og det finnes ingen mottaksplikt. All produksjon av kylling og kalkun samt foreldredyr-generasjoner blir regulert gjennom egne inngåtte leveringsavtaler (kontrakter) mellom produsent og Nortura.

Prisliste for kylling, kalkun og daggamle sendes ut ved endringer!

» Avregningspriser egg

» Avregningspriser høns

» Avliving høns

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (12.04.23) Avregningsprisen for egg går ned med kr 0,10 pr kg fra mandag 10. april. Grunnen er som orientert om i Eierbrev den 28. mars at konsernstyret har vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg fra 10. april.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (12.04.23) Avregningsprisen for kylling, kalkun og høns går ned med kr 0,20 pr kg fra mandag 10. april. Grunnen er som orientert om i Eierbrev den 28. mars at konsernstyret har vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg fra 10. april.

 • Korrigering av økninger i avregningspriser

  (21.12.22) Norturas virksomhet rammes hardt av store kostnadsøkninger knyttet til bl.a. energi. Kostnadsøkningene i første halvår 2022 er videreført i prisøkninger fra 1. februar 2023.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Avtaler egg

  (Sist oppdatert 01.10.21) Under finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

 • Kvantumstillegg egg

  (Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.