• Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (27.01.23) For kylling økes avregningsprisen med kr. 0,48 pr kg og kalkun med kr. 0,18 pr kg fra mandag 30. januar, prisendringene livdyr fjørfe er i henhold til varsel i nyhetsbrev per 21. desember 2022.

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  (02.01.23) Avregningsprisen for egg (str. XL og L) er økt med kr. 1,30 pr kg fra mandag 2. januar grunnet økt engrospris, økte kostnader og redusert omsetningsavgift. Før økologiske egg (str. XL og L) er økningen kr. 3,30 pr kg. Andre varianter har større økning, se detaljer under.

 • Korrigering av økninger i avregningspriser

  (21.12.22) Norturas virksomhet rammes hardt av store kostnadsøkninger knyttet til bl.a. energi. Kostnadsøkningene i første halvår 2022 er videreført i prisøkninger fra 1. februar 2023.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2023

  (Oppdatert 31.10.22) Konsernstyret i Nortura fastsatte 18. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 1. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme.

 • Avtaler egg

  (Sist oppdatert 01.10.21) Under finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

 • Kvantumstillegg egg

  (Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.