Søk:

Du er her: Hovedsiden / Fjørfe /Priser/vilkår

Verktøylinje

Priser og leveringsvilkår for fjørfe

Priser og leveringsvilkår for fjørfe

For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

Leveringsvilkår fjørfekjøtt:
Produksjonene av fjørfekjøtt ligger ikke til markedsordningen, og det finnes ingen mottaksplikt. All produksjon av kylling og kalkun samt foreldredyr-generasjoner blir regulert gjennom egne inngåtte leveringsavtaler (kontrakter) mellom produsent og Nortura.

» Avregningspriser egg

» Avregningspriser kylling

» Avregningspriser kalkun

» Avregningspriser høns

» Avliving høns

» Daggamle kyllinger

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 20.06.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodellen for gris fra 1. juli 2017, vedtok konsernstyret Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (31.03.17) Avregningsprisen på foredlingskylling/industrikylling reduseres med 10 øre/kg fra mandag 3. april. Se prislisten for detaljer.

 • Avregningsplan 1. halvår 2017

  (02.01.17) Avregningsplan for egg og hvitt kjøtt, Nortura SA uke 1 - 26 i 2017

 • Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  (Sist endret 02.01.17) Kvantumstillegget for fjørfekjøtt deles opp i to deler og endres fra et flatt tillegg på 22 øre/kg til:

 • Siste prisendring og prisprognose egg

  Siste prisendring og prisprognose egg

  (02.01.17) Fra mandag 2. januar økes avregningsprisen for egg med kr 0,45 per kg, grunnet endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer.

 • Avtaler egg

  Avtaler egg

  (Sist oppdatert 16.05.15) Under finner du de ulike avtalene for eggproduksjonene i Nortura.

 • Kvantumstillegg egg

  Kvantumstillegg egg

  (Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  Engrospris – målpris og nettonotering

  (21.06.10, endret 02.01.14) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.