Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Om koronasituasjonen - Nortura

  (Oppdatert 01.04.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc.

 • Prisløyper 1. halvår 2020

  (Oppdatert 06.03.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. Siste oppdatering gjelder endring i prisløypa for lam.

 • Prognosen 2020 – Overskudd av lam og egg

  (04.03.20) Den nye prognosen for 2020 viser overskudd av lam. Dette kommer i tillegg til et større reguleringslager ved inngangen til året enn ønskelig. For egg viser prognosen fortsatt overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

 • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

  (03.02.20) Avregningsprisen for kylling er justert i henhold til økning på 0,50 kr/kg korrigert for at plukketrekk (0,53 kr/kg) fra 3. februar 2020 er innbakt i prisen, avregningsprisen for kalkun er økt med kr 0,50 per kg fra samme dato.

 • Konsekvenser av nytt datasystem - følg med!

  (16.01.20) Fjørfekjøttområdet i Nortura går over til nytt fullintegrert datasystem (SAP) 1. februar 2020. Med det så samles alle tidligere forskjellige dataplattformer i ett og samme system.

 • Nytt produsentnummer og pålogging

  (Oppdatert 09.01.20) Grunnet kommune- og fylkessammenslåinger har mange produsenter fått nye produsentnummer. Du skal ha fått nytt produsentnummer fra Landbrukets Dataflyt, lenke for å finne det er også i denne saken. Husk å oppdatere dine "snarveier" for pålogging med nytt nummer.