Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

(27.05.24) Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings- og livdyrpriser for 2. halvår 2024, hvor alle prisendringer gjennomføres 1. juli. Prisendringene er som alltid en balanse mellom å trygge markedstilgang og konkurransekraft samt ivareta våre produsenters økonomi og investeringsevne.

Prisene tar hensyn til endringer og nivåer av gjennomsnittlige produksjonsresultater for siste periode. I tillegg er det lagt inn forventede priser på kraftfôr midt i det kommende halvåret. Nortura styrer gjennom kalkylemodellen i Prisdokumentet mot likeverdig produsentøkonomi i de forskjellige fjørfekjøttproduksjonene, hensyntatt arbeidsforbruk og kapitalinnsats.

Tabell med prisendringer fra 1. juli 2024 er sendt ut i Nyhetsbrev 7/24 i dag, 27. mai.

Tidligere endringer:

  • Konsernstyret i Nortura har vedtatt endringer i avregnings- og livdyrpriser for 1. halvår 2024, hvor alle prisendringer gjennomføres 5.februar. Se nyhetsbrev nr. 1/24 per 4. januar for detaljer i endringene.

Prisliste for kylling, kalkun og daggamle sendes ut ved endringer!

» Avregningspriser høns