Eggkontrollen i Nortura

(08.04.16, endret 14.12.16) Den 4. april 2016 var ny elektronisk Eggkontroll tilgjengelig på nettet. Dette er en lenge etterlengtet ny generasjon produksjonskontroll, som vil bli et godt verktøy for analyse og styring av produksjonen på den enkelte gård. Samtidig vil den gi eggbransjen mye nyttig kunnskap om utvikling i produksjonen: Finnes det forskjeller i produksjonsresultater som kan tilskrives driftsformer, hybrider, fôr med mere.

Bilde eggkontrollen

Halvparten er med
Den 4. desember, etter 8 måneder hadde 50 % av alle Norturas eggprodusenter blitt med i den nye Eggkontrollen. Vi er svært fornøyd med dette, og håper at enda flere vil melde seg inn og bruke eggkontrollen.

Hva er eggkontrollen
De fleste eggprodusenter har mye data registrert, både på verpelister, styringscomputere og avregninger. Med den nye kontrollen får man en mulighet for å se disse dataene i sammenheng. Det blir svært enkelt å sammenligne med tidligere innsettsresultat på eget bruk og med andre med samme driftsform.

Registreringer kan gjøres både på pc, nettbrett og smarttelefon.

Registreringene lagres eksternt, så man slipper å være redd for at de skal forsvinne om egen pc skulle havarere. Disse registreringene kan erstatte registreringer i den manuelle verpelista. Mange vil nok sikkert fortsette med å føre denne parallelt, og det er selvsagt helt ok.

Når kan du starte?
Hvis du deltar i dagens Eggkontroll, enten ved at du sender verpelista Klukk eller manuelle verpelister til Nortura Medlem, kan vi laste over dataene hittil i innsettet til den nye kontrollen. Ta kontakt med din rådgiver for å avtale dette. Hvis du ikke er klar for å ta i bruk den nye Eggkontrollen nå, kan du fortsette som før i den gamle ut innsettet.

Hvis du ikke deltar i dagens kontroll, kan du enten starte med å legge inn data fra dagens innsett eller vente til nytt innsett. Dersom du har kommet langt ut i innsettet kan det oppleves litt lite motiverende å bruke tid på å legge inn masse tall. På den andre siden er det en gylden anledning til å bli kjent med verktøyet. Uansett så må man starte med innlegging av data fra innsettets start. Hvis du har brukt verpelista Klukk til registrering, kan vi hjelpe deg med å kopiere over dine data derfra og til Eggkontrollen.

Hvor finner du Eggkontrollen?
Eggkontrollen ligger på Min Side – du finner også påloggingen på forsiden av våre medlemssider.

Kort veileder til hvordan du finner Eggkontrollen, pdf.

Innføring i Eggkontrollen, pdf.

Se vår korte introduksjonsvideo