Norturas Fjørfeskole

(28.03.19) Fjørfeskolen har arrangert kurs både for egg, kylling- og kalkunprodusenter helt siden 2003. Basiskursene for alle dyreslag består av to todagerssamlinger.

Dette er et A- til Å- kurs som spenner over alt fra dyreadferd og dyrevelferd, anatomi og fysiologi, næringsbehov, fôr og fôring, ventilasjon og klimastyring, lyskvalitet og lysbehov, renhold og smitteforebygging, sykdom og helse samt  driftsstyring og aktuelle utfordringer gjennom innsettet. I tillegg selvsagt relevante regelverk som lover og forskrifter og bransjespesifikke krav til produksjonene.

Målgruppen er praktiserende bønder, så undervisningen tilstreber et praktisk tilsnitt.

Mattilsynet har godkjent kursene i henhold til kompetansekravet i Forskrift om hold av høns og kalkun (§ 5). I holdforskriften er det spesifisert at kyllingprodusenter må gjennomføre kurs i dyrevelferd ved denne driftsformen. Fjørfeskolens kurs er også godkjent i denne forbindelse.

I den nye dyrehelseforskriftens § 7 om kompetanse står det at dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse (kravet gjelder ikke dyreholdere som kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere). Norturas Fjørfeskolekurs er også godkjent av Mattilsynet i forhold til dette kompetansekravet.

De ulike kursene arrangeres etter behov, oftest med en til to års mellomrom. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om Fjørfeskolen.