Skjema slakting av fjørfe

(Sist endret 08.05.24) Her finnes Egenerklæringsskjema, Salmonella - fjørfe - slaktefjørfe og Campylobacter - fjørfe - besetningsprøver for utfylling for de som skal slakte fjørfe.

Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe

Skjema er for nedlasting og er i excelformat:

» Egenerklæringsskjema slakting av fjørfe, xls. 106 kb

Utfylt skjema sendes:

Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe

Skjema er for nedlasting og er i wordformat:

» Salmonella – fjørfe – slaktefjørfe 2023, docx. 136 kb

Endring i skjema, fra 7. juni 2022 skal salmonellaprøvene sendes til Ås.

» Salmonella – avlsfjørfe – oppal 2022, docx. 138 kb

» Salmonella – avlsfjørfe – voksne 2022, docx. 141 kb

Campylobacter – fjørfe - besetningsprøver

Skjema er for nedlasting og er i pdf-format:

» Campylobacter – fjørfe – besetningsprøver 2024, pdf. 441 kb

Veiledning prøveinnsendelse – Campylobacter 

Pakken bestilles på utstyrsbestilling@vetinst.no av slakteriet/rugeriet og inneholder:

  • 10 bomullsvabre
  • 1 Sterilinrør 30 ml
  • Innsendelsesskjema med prøvetakingsveiledning
  • Innsendelseskonvolutt.
  • Returetikett NB! Konvoluttene ikke er ferdig frankert, produsenten må lime på returetiketten som legges ved prøvetakingsutstyret!

Slakteriet/rugeriet sender pakkene ut til produsentene.

Prøvene undersøkes for Campylobacter hos Veterinærinstituttet Ås.

Prøveuttak og utfylling av innsendelsesskjema

Les veiledningen nøye og fyll ut alle feltene i innsendelsesskjemaet.

Pakking og forsendelse

Prøvene og innsendelsesskjemaet legges i den tilsendte konvolutten som påklistres returetiketten og sendes inn som Bedriftspakke Ekspress via posten Bring, med innsendelsestid 1- 2 virkedager. Se tabell med slaktedag og prøvetakingsdag i innsendelsesskjemaet.

For alle typer bedriftspakker er det veldig viktig at de leveres på postkontor/post i butikk! (Legges de i vanlig rød postkasse går de med vanlig post og kan ta lenger tid.)

Husk å sjekke innleveringsfrister på det lokale postkontor/post i butikk.

Alle innsendelsene vil på denne måten faktureres Veterinærinstituttet som har inngått en avtale med posten Bring. 

Kontakt

Vi svarer gjerne på spørsmål rundt prøveuttak og forsendelse. 

Ta kontakt med Veterinærinstituttet Ås, tlf. 482 79 436