Nortura Samvirkekylling

Nortura Samvirkekylling er en driftsavdeling i Nortura SA, og holder til i Våler i Solør. Bak beskjedne fasader skjuler det seg en stadig voksende produksjonsbedrift som er selve navet i norsk slaktekyllingproduksjon. Det er her det hele starter i Norge.

Samvirkekylling

Nortura Samvirkekylling vil i 2013 og 2014 klekke ca. 705.000 foreldredyr, og med dette forsyne nesten hele det norske fjørfemarkedet med foreldredyr for slaktekylling. I tillegg vil vi klekke ca. 33 millioner slaktekyllinger i 2013 og knapt 38 millioner slaktekyllinger i 2014, noe som tilsvarer over 45 % av den totale klekkingen av slaktekylling i Norge.

I perioden juni 2013 til juli 2015 skal vi investere over 80 millioner kroner i økt rugerikapasitet på slaktekyllingrugeriet. Utbyggingen er grundig planlagt for å ivareta produksjonshygiene og kvalitet. Det legges opp til meget gode løsninger for smittesikring/hygiene, inkubasjon/kyllingkvalitet, HMS og effektivitet/vare- og personflyt. Etter utbyggingen vil rugeriet ha kapasitet til å produsere 50 millioner daggamle kyllinger per år.

Nortura har verdens ledende avlsfirma innenfor slaktekylling - Aviagen - som leverandør av dyremateriale. Fram til 2004 var produksjonen av slaktekylling basert på import av daggamle besteforeldredyr fra Skottland. Fra 2005 ble dette endret til at Nortura Samvirkekylling nå importerer rugeegg til foreldredyr fra Aviagen SweChick i Sverige.

Besteforeldregenerasjonen er i Sverige, og rugeegg til foreldredyr importeres herfra og klekkes i Nortura Samvirkekyllings eget rugeri for foreldredyr. De daggamle foreldredyrene blir sendt til oppalere som har flokken i ca 18 uker. Deretter blir flokken flyttet til en rugeeggprodusent, hvor selve produksjonen av rugeegg foregår. Rugeegg fra foreldredyrene blir deretter transportert til Nortura Samvirkekyllings rugeri for slaktekylling. Her klekkes daggamle slaktekyllinger som leveres til slaktekyllingprodusentene.

Kyllingene er av typen ROSS 308. ROSS 308 er en hybrid, basert på krysning av ulike avlslinjer for å oppnå ønskede egenskaper. De siste årene har det vært en klar dreining av avlsmålene fra fokus på tilvekst til mer vekt på dyrevelferd, helse og fruktbarhet.  Tilvekst, dyrevelferd og fruktbarhet er nå omtrent likevektige i avlsarbeidet.

Nortura har nært samarbeid og kontakt med Aviagen gjennom mange kanaler og møtefora, både uformelle kanaler og mer offisielle møter. Det meste av kontakten koordineres via Aviagen SweChick.

Noen faste møtepunkter:

  • Customer Meeting for Aviagen SweChicks kunder, normalt i januar.
  • Nutrition Week, møter med fôrprodusentene, normalt i april/mai
  • Hatchery Week, møter med rugeriene, normalt i oktober
  • Service Week, tre besøksuker i året fra servicetekniker, en uke i Rogaland, en uke på Østlandet og en uke i Trøndelag.

I tillegg arrangeres møter for veterinærer, det avholdes møter og besøk på sak, og saker tas opp per epost og telefon. Aviagen er lydhøre for norske erfaringer og synspunkter. Gjennomslagskraften øker vesentlig når "Norden" kan tale felles sak via Aviagen SweChick.