Siste prisendring og prisprognose egg

Avregningspriser:

(02.01.24) Avregningsprisen for egg går opp med kr 0,50 pr kg fra mandag 1. januar, dette inkl redusert omsetningsavgift med kr 0,10 pr kg. Distriktstillegg er økt med kr 0,10 pr kg.

Tidligere endringer:

  • Tillegg for trivselstiltak til frittgående høner økes med 10 øre til 50 øre per kilo egg fra mandag 2. oktober.
  • Avregningsprisen på egg gikk opp med kr 0,99 pr kg fra mandag 3. juli, dette som følge av økt engrospris på 1 krone, samt økt trekk på forskningsavgift. Tillegget for trivselstiltak økes fra 25 øre per kg til 40 øre per kg, og det innføres et trekk for klink og skitne egg. Se info i medlemsnytt per 30. mai.

» Avregningspriser egg