Fagbibliotek for småfe - Hus og innredning

  • Flytting og opplasting av sau

    (21.08.07) God tilrettelegging ved flytting og opplasting av sau er viktig.Dette sikrar dyrevenleg behandling av dyra og rasjonelt arbeid for bonde og transportør. Tid er pengar også for sauebonden ! Her får du tips og råd om korleis du skal få til rasjonell flytting og opplasting av sau