Erfaringar med kraftfôrstasjon til sau

(07.02.17) Foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Per Johan Lyse, sauebonde frå Tysvær i Rogaland.

Bilde fra plansjeserien

Foredraget er plansjeserien som ble brukt under kongressen, se hele serien Erfaringar med kraftfôrstasjon til sau.