Dyreflyt og logistikk i fjøset

(18.09.08) Behovet for flytting og driving av sau har økt i den siste tiden. Dette er en faktor en må ta med i planlegginga ved bygging av nytt sauehus.

Av: Knut Evensen, rådgiver 

Flytting og driving av sau har økt i den siste tiden. Dette har den naturlige årsak som mer plukkslakting, fostertelling med mer. Rfid brikken gir også muligheter til mer rasjonelt opplegg etter hvert slik at ”dyreflyten” vil nok bare øke i fremtiden.

Man ser også at besetningen øker i størrelse slik at et rasjonelt opplegg for dyreflyt er nødvendig for en effektiv drift. Ikke minst er det arbeidsbesparende også. Dette er moment som er viktig å tenke på i en byggefase slik at man får gjort de rette valgene.

Bingene bør ha flere grinder som gir mulighet for lett å kunne ha inn og ut dyr. Man må også kunne ha mulighet for en ”rundkjøring” av sauen i fjøset slik at en under arbeid lett kan både mate på, og bli kvitt sauen. Mange må bruke forbrettene som drivgang da det ikke er egne drivganger. I slike tilfeller så kan det være lurt å legge noe under som plast el. for å unngå at forbrettet blir griset til.

Rundgang i fjøset

Planskissen her viser opplegg for god dyreflyt. I midten er det lagt inn drivgang slik at denne kan brukes under sortering, veiing med mer. Man kan for eksempel plassere vekt langs med gangen og sortere dyr inn i den enkelte binge etter hva man selv ønsker. Man slipper da å bruke forbrettene som drivgang. Ved levering av dyr kan man lett drive dyr langs gangen og ut på lasterampen som er skissert i enden av fjøset. Underlaget i en slik gang kan enten være betong/tre eller rister. Det siste gir som nevnt god renslighet og et sklisikkert og tørt underlag under dyrehåndteringen. Denne gangen kan for øvrig benyttes som lammegjømme under lammingsperioden.

Lasterampe

Utlastingsrampe letter både eget og ikke minst dyresjåførens arbeid. Plasser den hvor tilgjengeligheten er lett for dyrebilen og dens sjåfør. Ved å lage en rampe med litt høyde unngår man en bratt dyrelem som ofte kan være kronglete for sauen.

Foto: Anders Bergum

I lammingsperioden blir det ofte mange småbinger. Da er det viktig å ha ganger og dører som gjør at man lett kan få flyttet sauen slik at man slipper å bruke unødvendige krefter på dette i enn ellers travel tid.

 Dør i hver binge. Bingefronter
Dør i hver binge letter flytting av dyr. Foto Knut Evensen

Har du spørsmål angående fjøs og fjøsløsninger så ta kontakt med en av våre rådgivere.