Søk:

Meny

Verktøylinje

Campylobacter – fjørfe – besetningsprøver

NB! Det er svært viktig at prøvene er av god kvalitet og tas på riktig måte. Er prøvematerialet uegnet kan prøven bli avvist.

Pakking og forsendelse av prøver

 • Det er viktig at prøvene tas tidlig på dagen og i henhold til tabellen på neste side. De skal sendes med posten samme dag. Det er viktig å sjekke innleveringsfrister på det lokale postkontoret og at sporingsnummeret til pakken blir tatt vare på av produsent.
 • Kontakt laboratoriet på mail 116rutine@vetinst.no eller tlf 482 79 436 ved behov.
 • Prøvene (og utfylt innsendingsskjema*) legges sammen i tilsendt konvolutt.
 • Tilsendt returlapp for 2022 klistres på («Retur ekspress»). NB! Ikke benytt adresselapper for tidligere sesonger da disse ikke har gyldig strekkode på adresselappen. Bruk av gamle adresselapper kan derfor forsinke postgangen.
 • Dersom flere flokker/hus prøvetas samtidig, skal disse sendes inn i hver sin konvolutt.
 • Pakken sendes til Veterinærinstituttet, Molekylærbiologi, Arboretveien 57, 1433 Ås.

Formål

Campylobacter er en gruppe bakterier som kan gi sykdom hos mennesker. Fjørfe kan være friske smittebærere av slike bakterier, og fjørfekjøtt er internasjonalt regnet som en viktig smittekilde til mennesker. I 2001 ble en handlingsplan mot Campylobacter i norsk slaktekylling etablert for å redusere antallet slaktekyllingflokker som går positive for Campylobacter ut på ferskvaremarkedet. De aller fleste positive flokker (ca. 80 %) forekommer i sommerhalvåret.

Prøvetaking

Prøvetakingen starter fire til seks dager før av flokker som slaktes fra og med mandag 1. mai og til og med 31. oktober.

 • Dersom flokken slaktes i flere omganger skal det tas prøver som beskrevet nedenfor før hver slakteomgang (med mindre det slaktes to påfølgende dager, da trenger man kun å ta en prøve). 
 • Prøvetakingsutstyr for én flokk består av 10 bomullspinner og et prøveglass.
 • Prøven tas - og sendes inn – fire til seks dager før slakting i henhold til tabellen:

Slaktedag:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Prøven tas og sendes:

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

 • Hver bomullspinne stikkes ned i én fersk avføringskladd på gulvet. Dette skal helst være blindtarmstømminger (brune avføringskladder uten hvite uratkrystaller). Se Bilde 1.
  • Bomullspinnen stikkes ned i avføringen, dreies rundt og tas ut igjen på en slik måte at noe materiale følger med bomullspinnen (ikke bruk bomullspinnene som en spade, slik at altfor mye avføring kommer ned i glasset). Se Bilde 2 for korrekt prøvemengde.
  • Bomullspinnen stikkes deretter umiddelbart ned i prøveglasset, pinnen må brytes av slik at lokket kan skrues godt på til slutt.
 • Dette gjøres 10 ganger fordelt over hele huset. Samme prøveglass benyttes til alle 10 bomullspinnene.

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 1

Bilde 2