Søk:

Meny

Verktøylinje

Dyrevelferdsprogram verpehøns

(18.10.19) Det er et stadig økende fokus på dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon, både fra forbrukere, kjeder, media, myndigheter og samfunnet generelt. Norske forbrukere har generell høy tillit til norske egg, og det må vi ivareta for å sikre en konkurransedyktig norsk eggproduksjon.

Tilliten til norsk husdyrproduksjon er avhengig av dokumentert god dyrevelferd. Dyrevelferdsprogram verpehøns (DVP verpehøns) trer i kraft 1. januar 2020. 

Fire hovedkrav til deg som produsent: 

  • Skriftlig veterinæravtale, der avtalen skal inneholde ett helseovervåknings-besøk per innsett. 
  • Registrere produksjonsdata i elektronisk produksjonskontroll. 
  • Etablert KSL med årlig internrevisjon og ekstern revisjon hvert 3. år. 
  • Kompetansekurs i avliving ved innsettets slutt. 

Det som i første omgang er viktig for deg som produsent er å skaffe deg en avtale med veterinær, hvis du ikke allerede har en. Dette er nå en elektronisk/nettbasert avtale som administreres av Animalia, de har laget en liste over de veterinærene som har sagt seg villig til å ha slike avtaler. Utfyllende informasjon finnes på Animalia sine nettsider

Informasjon om dette ble også sendt i siste Medlemsnytt egg (krever innlogging i fagbiblioteket) fra Nortura 30. september, og 13. desember. Er det noe du lurer på, kan du også ta kontakt med din rådgiver.

Programmet vil bli forskriftsfestet i Forskrift for hold av høns og kalkun.

For å sikre oppslutning om programmet, innføres et trekk på 10 øre pr kg egg for leveranse etter 1. januar 2020 som tilbakebetales ved innsettets slutt når nødvendig produksjonsdata er registrert i elektronisk produksjonskontroll og helseovervåkingsbesøket er gjennomført.