Søk:

Meny

Verktøylinje

Endring i avregningsbrev og utbetalingstid fra eggpakkeriet på Heimdal

(28.08.19) Nortura innfører som kjent ny IT-plattform (SAP), og fra 1. september vil egg som leveres til Nortura Heimdal bli avregnet fra den nye plattformen. Fra før er eggpakkeriet på Hå lagt over på ny plattform fra 1. juni, og Rakkestad vil komme 1. oktober.

Endringen fører til blant annet endring i avregningsbrevet og i utbetalingstid. Det blir også nye følgeseddelblokker og pallelapper. 

På eggpakkeriet
Torsdag 29. august blir siste dag med gammelt IT-system på Heimdal. Søndag 1. september blir det en forsiktig og kontrollert oppstart i nytt system. Den første uka vil Heimdal ha redusert kapasitet, og mange eggleveranser vil bli sendt til Rakkestad for pakking der. 

Følgeseddelblokker og pallelapper
Eggbilsjåførene har tatt med seg nye pallelapper og følgeseddelblokker i uke 34 og 35. Enkelte av dere vil få pallelapper og følgeseddelblokker med posten i stedet.

De nye følgeseddelblokkene er større (A5-format) enn de gamle, og har både følgeseddelnummer og det nye leverandørnummeret påtrykt som tall og strekkode. Hvis du har mottatt ny følgeseddelblokk, skal du bruke denne. Hvis du fortsatt har den gamle typen, må du bestille ny. 

Det blir også nye pallelapper (produsentetiketter). Også disse er større (A4-format) og har det nye leverandørnummeret påtrykt. Når du mottar de nye pallelappene, så bruk disse og kast de gamle.

Utbetalingstidspunkt
Når vi avregner fra SAP vil utbetaling av avregning skje 12 dager etter mottaksdato. Hvis forfallsdatoen for utbetaling blir på lørdag, søndag eller andre røde dager, vil utbetaling skje første virkedag etter. For de fleste betyr dette at pengene normalt kommer på konto en dag tidligere enn før. 

Avregningsbrevet
For deg som mottar avregning fra Heimdal vil avregningsbrevet være uten prosentfordeling, eggvekt og hønenes alder, og sammendraget «leveranse hittil i år». Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Vær oppmerksom på at sammendraget hittil i år i avregningsbrev fra SAP kun viser det som er avregnet i SAP, og tilsvarende for det gamle systemet.  

Avregning vil bli kjørt og avregningsbrevet vil bli sendt ut så snart hele leveransen er ferdig sortert. 

Statistikker på Min side
Opplysningene som ikke lenger er å finne i avregningsbrevet, er tilgengelig på Min Side

Under Rapporter, Eggkontroll Rapporter ligger det rapport med detaljert oversikt over eggleveransene per uke. Her kan du se bl.a. eggvekt, kilopris og prosentfordelinger, og få sammenligning med et gjennomsnitt. Rapportene ligger i Eggkontrollen, men kan brukes selv om du ikke legger inn data i verpelistedelen av Eggkontrollen.

Under Rapporter, Avregningssammendrag finner du en summering av antall egg, vekt og beløp i en valgt periode. 

Under Oversikt, Leveranser ligger det en rapport som kan vise leveransene per dag (mottaksdato) for et valgt tidsrom. Vær obs på at beløp i denne rapporten ikke tar med tillegg/trekk.

Unhønelån
Avtaler om unghønelån som allerede er registrert hos oss, har forfallsdato på mandager. Det medfører at de som leverer mandag og tirsdag ikke vil få med trekket den første uken med avregning i SAP, da forfall på utbetaling blir hhv. lørdag og søndag. Etter den første uken kommer trekkene som normalt.