Søk:

Meny

Verktøylinje

Endringer i prognoseavtale og unghøneforskuttering

(24.11.14) Som de fleste vil være kjent med, har det i et par år vært snakka om å endre normal levealder for verpehøner fra 76 uker til 78 uker. Vi har nå besluttet at endringen blir gjennomført for innsett som blir 20 uker fra og med uke 5 i 2015. Disse flokkene vil da får avliving utsatt fra uke 8 til uke 10 i 2016.

HønerAv: Hildebjørg Haugan, organisasjonskonsulent

Oppholdstida mellom innsett skal fortsatt være 8 uker, regna fra innsettet er 78 uker og til neste innsett er 20 uker gamle.

Forventa minimumsleveranse per høne er justert tilsvarende 2 uker lengre produksjonsperiode i de nye prognoseavtalene. For avtaler med 78 uker som normal levealder, er leveransekravet dermed 19,80 kg per innsatt høne.

Produsenter som allerede har tegna prognoseavtale, vil få tilbud om å ha hønene til de er 78 uker gamle.

Ordningen for forskuttering av unghøner har også blitt endra. Vi går over til en ordning der produsenten får et lån fra Nortura, og der dette lånet renteberegnes tilsvarende øvrige lån gjennom Nortura. Lånet utbetales til den enkelte eggprodusent, og ikke til oppdretterne.   

» Leveringsavtaler egg