Søk:

Meny

Verktøylinje

Kalkunprodusentene på skolebenken

(11.11.19) Siste uka i oktober var så godt som alle kalkunprodusentene i Nortura, samt oppdrettere, rugeeggprodusenter og klekkeri, samt andre fra ulike deler av verdikjeden på Fjørfeskolekurs på Smakfulle Rom på Asak i Sørum.

Kursets mål er å øke kompetansen i verdikjeden slik at vi får en produksjon som i størst mulig grad hensyntar dyras behov, og som gir et husdyrhold med minst mulig sykdom og best mulig produktkvalitet.

Kurset er over 2 samlinger på tilsammen 4 dager, der de første 2 dager gjennomført i oktober.

Programmet var fullspekket der Professor Ruth Newberry fra NMBU underviste om kalkunenes adferd i vill tilstand, Peter Hunt fra Aviagen fokuserte på de faktorene som har betydning for kvaliteten på de daggamle kyllingene. Bruce David fra Nortura ga deltakerne en grunninnføring i artens anatomi og fysiologi, både via forelesning og disseksjon. Fôrbransjen hadde ansvar for en stor bolk om næringsbehov, fôr og fôring, ved et forbilledlig samarbeid mellom Dag Henning Edvardsen fra Norgesfôr og Hanne Øverli fra Felleskjøpet. Thorbjørn Refsum fra Animalia underviste om smitteforebygging og renhold.

Sverre Rædergård fra Nortura sydde det hele sammen.

Dag Henning Edvardsen
Fagsjef i Norgesfôr, Dag Henning Edvardsen med sitt innlegg

Halve kurset står igjen
Første uka i desember er det ny todagers-økt. Da står sykdom og helse på plakaten. Videre kommer Martin Rishøj fra Danmark for å gi deltakerne en bolk med klimastyring, noe som selvsagt er svært viktig for dyras trivsel og helbred. Viktig er også lys, og Lindbäck-Larsen fra Evolys oppdaterer deltakerne på siste nytt om lys og lyskvalitet. Siste dag er forbeholdt kritiske situasjoner i kalkunproduksjonen, samt en gjennomgang av innsettsrutiner fra start til mål. 

I løpet av kurset vil det selvsagt også skje en innføring i kvalitetskrav, både relevante lover og forskrifter, samt bransjens egne krav som KSL og dyrevelferdsprogram. 

Kalkunprodusenter på skolebenken