Søk:

Meny

Verktøylinje

Korrigering av økninger i avregningspriser

(21.12.22) Norturas virksomhet rammes hardt av store kostnadsøkninger knyttet til bl.a. energi. Kostnadsøkningene i første halvår 2022 er videreført i prisøkninger fra 1. februar 2023.

I fjøset hos kalkunbonde Lars Gunnar Molvig i Rade. Foto: Nortura / Øyvind Haug

Kostnadsøkningene gjennom høsten 2022 og vinteren 2023 får vi ikke tatt ut i markedet før tidligst sommeren 2023.

Vi ser oss derfor nødt til å justere produsentbetingelsene for alle dyreslag. For fjørfekjøttproduksjonene har konsernstyret vedtatt en korrigering av prisøkningene i januar og februar, med -2 kr/unghøne, -5 øre/rugeegg, og -0,22 kr/kg slaktekylling og kalkun.

Prisøkningene blir dermed slik:

  Total økning 2. januar 30. januar 27. februar
Kalkun +0,78 kr/kg 0,30 0,18 0,30
Kylling, Ross 308        
Foreldredyr +14,30 kr/stk   14,30  
Unghøner +14,70 kr/stk 5,00 4,70 5,00
Rugeegg +0,36 kr/stk 0,12 0,12 0,12
Daggamle kyllinger +0,75 kr/stk 0,25 0,25 0,25
Slaktekylling +1,48 kr/kg 0,50 0,48 0,50
Saktevoksende rase        
Foreldredyr +13,90 kr/stk   13,90  
Unghøner +15,25 kr/stk 5,25 4,75 5,25
Rugeegg +0,29 kr/stk 0,10 0,09 0,10
Daggamle kyllinger +0,78 kr/stk 0,26 0,26 0,26
Livéche +1,88 kr/kg 0,70 0,48 0,70
Øko-kylling +1,88 kr/kg 0,70 0,48 0,70

Kyllingfondet 2023

Kyllingfondet ble opprettet i 2016 for å finansiere omstillings- og reguleringskostnader i verdikjeden for kylling. Konsernstyret evaluerte kyllingfondet høsten 2020. Statuttene for fondet ble kraftig «strammet opp». Fondet er delt i tre deler: a) slaktekylling, b) oppal/rugeegg, c) regulering slaktekyllingrugeri. Fondet finansieres gjennom trekk i priser på unghøner, rugeegg og kyllinger.

Konsernstyret har vedtatt å videreføre gjeldende trekk/påslag i 2023:

  • Slaktekylling: 3 øre/kg trekk
  • Daggamle kyllinger: 2 øre/stk reguleringspåslag (alle kunder)
  • Unghøner: 0,25 kr/høne trekk
  • Rugeegg: 1 øre/stk trekk+2 øre/stk reguleringstrekk, til sammen 3 øre/stk

 

Prisendringer for andre produksjoner

Det er konsernstyret i Nortura som fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg to ganger i året. Prisendringer for 1. halvår 2023 ble fastsatt i oktober, og blir gjeldende fra 1. januar 2023.

Les mer om bakgrunn for prissettingen.