Søk:

Meny

Verktøylinje

Kvantumstillegg egg

(Sist endret 16.06.15) Ut fra forventa innveiing i året blir det for hver eggprodusent beregnet en a konto-sats for kvantumstillegg per kilo, som utbetales fortløpende sammen med øvrig eggavregning.

Når året er omme blir faktisk kvantumstillegg for året regnet ut. Dersom det da viser seg at det er betalt ut for lav sats, blir det resterende betalt ut, mens eventuell for mye utbetalt vil bli trukket.

Kvantumstillegget utbetales for leveranser av konsumegg på 2500 kg eller mer i året. Maksimalt kvantumstillegg på 85 øre/kg oppnås ved en årsleveranse på 500 tonn.