Søk:

Meny

Verktøylinje

Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(13.04.16) Konsernstyret i Nortura vedtok i går endringer i pris på daggammel kylling og avregningspris for slaktekylling.

Følgende prisendringer skjer med virkning fra 11.april:

  • 15 øre redusert daggammelpris fra Samvirkekylling og Hå rugeri
  • 30 øre/kg i økt avregningspris

Dette skjer med bakgrunn i flere forhold. Det er et underliggende godt salg, lagre av kylling har en svært positiv utvikling, og som styreleder påpekte i årsmøtetale - vi klarer å tilpasse kapasiteten vår raskere enn forventet, som betyr at vi klarer å skape en bedre økonomi for kyllingprodusentene raskere enn forventet.

Prøvetaking Campylobacter
I tråd med nasjonal handlingsplan mot Campylobacter, er vi snart inne i perioden for prøvetaking. Prøver skal tas av flokker som slaktes i perioden 1. mai til 31. oktober.

Les hele Nyhetsbrev fjørfekjøtt 2-16, pdf.