Søk:

Meny

Verktøylinje

Nyhetsbrev fra Nortura Drift Fjørfe og Team Fjørfekjøtt

(09.05.16) Våre rugerier, Samvirkekylling og Hå rugeri vil ikke være 100 % leveringsdyktige på planlagte innsett av daggamle kyllinger i ukene 22, 23 og 24.

Produksjonsvolumet at rugeegg for kalenderåret blir bestemt gjennom bestilling/rekruttering av foreldredyr sommeren og høsten året i forveien. Det totale marked av slaktekylling og behov for daggamle kyllinger var i 2015 var lavt og på nivå tilsvarende som 2012. Det var ingen signaler om at markedet allerede våren 2016 skulle være på 2014-nivå. Alle prognoser rugeriene forholdt seg til viste en begrenset vekst fra 2015 til 2016, og bestillinger/rekruttering av foreldredyr skjedde i 2015 med bakgrunn i dette.

Dette er en av sakene i nyhetsbrevet.

Andre saker:

  • Korrigering på volum av kylling for andre halvår 2016
  • Prior Smaalenene Gårdskylling til OL

Les hele nyhetsbrevet nr. 5-16