Søk:

Meny

Verktøylinje

Produsenter med de beste resultatene for A-eggprosent og dødelighet

(21.05.21) Team egg ønsker å løfte fram produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura Eggkontroll og presenterer de i to nye artikler i fagbiblioteket på fjørfe.

Av: Tone Beate Hansen, rådgiver egg i Nortura

Et av resultatmålene er A-eggprosent, og i en artikkel i fagbiblioteket, under Egg presenteres tall for beste A-eggprosent, samt noen årsaker til utsortering.

A-eggprosent er et godt mål for eggkvalitet, og er et viktig resultatmål i produksjonen. Det er stor variasjon mellom produsentene, og for noen av produsentene er det et stort potensial for forbedring og dermed bedre økonomi.

Samtidig ønsker vi å løfte fram produsenter med de beste resultatene for dødelighet i Nortura Eggkontroll. Dødelighet er en både en velferdsparameter og et mål for produksjonen.

Det er mange faktorer som innvirker på hvordan innsettet utvikler seg med tanke på produksjon og dødelighet. Hvordan oppnå et vellykket innsett med lav dødelighet kan du lese om i artikkelen i fagbiblioteket.

Logg deg inn!