Søk:

Meny

Verktøylinje

Prosjekt på mer kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns

(10.01.20) Helse og velferd hos norske velferdshøner skal studeres inngående i næringens nye 4-årige innovasjonsprosjekt «Velferdshøna», Nortura er en av samarbeidspartnerne i prosjektet som ledes av Animalia.

Det er til enhver tid cirka fire millioner verpehøns i Norge. Majoriteten av disse avlives på gården ved endt produksjonsperiode. Siden de fleste høner ikke slaktes mangler det systematiske data om helse og velferd for verpehøner i norske produksjonssystemer.

Dette kunnskapshullet ønsker næringen å dekke via det nye forskningsprosjektet «Velferdshøna». Prosjektet vil vare i 4 år og ledes av Animalia. Samarbeidspartnere er Nortura, KLF, NMBU, Toten Eggpakkeri, Den Stolte Hane, Jonas Meling, Ytterøykylling. Med på laget er også utenlandske forskningsinstitusjoner som universitetet i København, Sveriges landbruks universitet og Polish Academy of Sciences.

Generere kunnskap
Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

I de ulike delmålene inngår det blant annet besøk hos 60 verpehøneprodusenter. I besøket inngår helse- og miljøregistreringer. Dette innebærer klinisk undersøkelse av levende høner og obduksjon av selvdøde, samt måling av miljøfaktorer. I tillegg skal det undersøkes kassasjonsresultater for høner som er sent til slakt.

Miljøberikelse
Prosjektet tar også sikte på å utvikle og validere en transectmetode til bruk i fleretasjes aviarsystem slik at vi får en pålitelig og praktisk metode for å vurdere dyrevelferd. Prosjektet skal også undersøke effektene av ulike miljøberikelser til verpehøns.

Ved å forbedre dyrehelse og redusere dødelighet samt sørge for en målrettet rådgiving til den enkelte produsent legges grunnlaget for en økt verdiskapning hos den enkelte eggprodusent, og en mer bærekraftig norsk eggproduksjon.
 

Artikkelen er fra Animalia sin nettside