Søk:

Meny

Verktøylinje

Tiltak mot antibiotikaresistens virker

(30.04.15) Resultatene fra fjørfenæringens handlingsplan for 2014 mot ESBL viser at tiltakene har effekt. Kun en liten andel av de importerte partiene med avlsdyr var positive for ESBL viser tall fra Animalia.

Tiltak mot antibiotikaresistens virker

Målsettingen for arbeidet med handlingsplanen er effektiv reduksjon av ESBL-bærende bakterier i norsk fjørfeproduksjon.

I 2014 har 87 partier med importerte rugeegg foreldredyr blitt prøvetatt den dagen de klekkes i Norge. Av disse var 5 partier positive for ESBL-bærende E. coli. Hos Nortura Samvirkekylling som er den største importøren med 79 importer i 2014, var ingen prøver påvist positive.

Av 85 foreldredyrflokker i produksjon som ble prøvetatt i løpet av fjoråret var 23 flokker positive, av de positive var 5 knyttet til Nortura Samvirkekylling eller Hå rugeri. Alle rugeeggprodusenter i Nortura leverer til disse to rugeriene.