Søk:

Meny

Du er her: Hovedsiden / Biffakademiet 

Verktøylinje

Biffakademiet

(Sist endret 08.02.18) Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon! Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig.

Limousin kun med kalvBetegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle modulene kan kalle seg CanBIFF.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. Modulene skal til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi. Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Samlinger
Samlingene har tidligere blitt lagt til Østlandet, Trøndelag og Rogaland. Høsten 2017 og våren 2018 blir modulene gjennomført i Tromsø og i Hamar-området (modul 3 og 4). Modul 3 er gjennomført i november 2017, og modul 4 i januar/februar 2018.

Mulighet til studiepoeng
I samarbeid med Nord universitet kan kursdeltakere oppnå 15 studiepoeng ved å gjennomføre alle modulene i Biffakademiet. Deltakerne må ha godkjent studiekompetanse eller realkunnskap (over 25 år). Deltakere som ønsker å ta studiepoeng må søke Nord universitet om opptak på et eget skjema med godkjente kopier av vitnemål og dokumentasjon på praksis. I tillegg til å gjennomføre kursmodulene, skal det utarbeides to prosjektoppgaver og kandidaten må bestå en hjemme-eksamen til slutt. Eksamen er våren 2018 for de som har gjennomført tre av fire moduler. Avtalen med universitet går ut til våren, og dette blir trolig siste mulighet til å ta Biffakademiet med studiepoeng. Mer informasjon vil du få på kurset.

Pris
Deltagere må betale kr. 1700,-  i kursavgift for hver modul. De som tar biffakademiet med studiepoeng, må påregne et tillegg i prisen. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2. Se hotellpriser ved påmelding.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi