Søk:

Meny

Verktøylinje

Bygg - Byggeprosessen

(Sist oppdatert 06.06.16) Det er viktig med god planlegging i byggeprosessen. Se punktene nedenfor for mer informasjon før, under og etter byggingen.

Utredningsfasen, pdf 280 kb

Gjennomføring av byggefasen, pdf 585 kb

Når bygget er ferdig, pdf 116 kb

Ta i bruk ny driftsbygning, pdf 78 kb