Søk:

Meny

Verktøylinje

Priser og tillegg for Kvalitetskalv

(Sist endret 04.01.18) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. På grunn av for stor tilgang på kalv, blir det ikke inngått nye avtaler inntil videre.

Gourmetkalv logoKalveslaktet blir sendt til Nortura Gol hvor det blir skåret ned, vakumpakket og videresendt til grossister. Pristillegget i forhold til vanlig kalv er kr 10 per kg. Puljetillegg for leveranse av 2-3 kalver er kr 150 per kalv og 250 per kalv for 4 kalver eller flere.

Innmelding er tre uker før ønsket levering, og Nortura disponerer kalven en uke før/etter ønsket slakteuke. Innmelding på Min side på Spesialavtale. Det er ingen minstekrav på antall dyr pr levering.

Prisene forutsetter innmeldt på avtale og klassifisert som kalv. I tillegg til dette er det interne krav til kondisjonert nedkjøling og mørhet (pH).

Avtaleproduksjon
Nortura lanserte denne spesialproduksjonen i 1999 fordi det var betydelig etterspørsel i markedet. Kvalitetskalv er en avtaleprodusert varestrøm. Det betyr at det ligger til grunn en avtale mellom produsent og Nortura. Produsenten må være medlem i Nortura. Avtalen går ut dersom produsenten ikke lever slakt de siste to år.  

Det blir ikke inngått avtale for produsenter i Nordland, Troms eller Finnmark. For mer informasjon om slik avtale, kan du kontakte ditt Medlemssenter.

Krav og tillegg for Kvalitetskalv**
Krav til klasse minimum klasse O -
Krav til alder inntil 300 dager
Vektintervall 100,0 - 145,0 kg
Pristillegg 100,0 - 140,0 kg* pr kg kr. 12,-
Pristillegg 140,1 - 145,0 kg* pr kg kr. 7,-
* pristillegget er inkludert i avregningsprisen
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 2 - 3 kalver, pr kalv kr. 150,-
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 4 kalver eller flere, pr kalv kr. 250,-
Det gis ikke tillegg på dyr som får trekk for uren hud kategori 2.
** Ordningen gjelder ikke Nordland, Troms og Finnmark

 

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur eller nisje, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Marked for Gourmetkalv
Produksjonsmålet for Kvalitetskalv er for tida 9000 godkjente slakt per år. Etterspørsel er bra, og det blir arbeidet målbevisst innen intern produksjon og i markedet for å ta ut høyest mulig pris. I 2013 ble det levert 10 570 godkjente Kvalitetskalver til Nortura sine anlegg. Dette er langt over markedets behov.

Det er nå over ti år siden Nortura lanserte kalv som en egen varestrøm. De første årene med en tilleggspris på mellom kr 4,- og kr 5,- pr kg der bare deler av denne kunne tas igjen som en merpris i markedet. Med et systematisk og målrettet arbeid over flere år har merprisen kunne økes til dagen nivå.

Kvalitetskalv er en krevende produksjon
For å lykkes med produksjon av Kvalitetskalv, er det helt nødvendig med god oppstalling, god fôring og at man følger nøye med på vekst og utvikling av kalven. En må regne med å bruke rikelig med kraftfôr, opptil 3-4 kg per dag, ut i perioden.

Følg nøye med på gjødselskonsistensen. Dersom gjødsla er for blaut, bør man spare litt på kraftfôret og gi litt høy om mulig. Den siste måneden må en vege eller måle dyra slik at man treffer på riktig slaktevekt. Optimal slaktevekt er mellom 125 og 135 kg. For NRF-kalver kan 230 kg levende vekt ved innmelding være passe. Noe lavere vekt for kjøttfekalver fordi de har høgere slakteprosent.