Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding av slakt, kjøp/salg av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.