Tonje har storfekjøttkontroll for området Førde, Vest