• Fôring og stell av produktive søyer rundt lamming

    (Sist endret 23.02.18) Rett fôring og stell av produktive søyer er viktig både for å oppnå god tilvekst på lamma, lite lammetap og friske søyer. Sauekontrollen syner at vi i perioden 2000-2016 har hatt ein auke på 0,20 totalfødte lam (2,10 lam pr søye i 2016), medan ein i same perioden har hatt ein auke 0,06 lam om hausten (1,69 lam pr søye inkl. kopplam i 2016). Forsking syner at det er lam frå store kull som er mest utsette for å gå tapt.