Dyreholds-ID til storfe

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. 

Din dyreholds-ID finner du ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste. Din dyreholds-ID vil du også finne på Min side, og være tilgjengelig hos merkeleverandørene når du bestiller øremerker.

Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.