Søk:

Meny

Verktøylinje

Salmonellaprøve – fjørfe

Formål

Norge har en svært lav forekomst av Salmonella i dyr og mat, og for å opprettholde denne gunstige situasjonen er det etablert et omfattende kontrollprogram for fjørfe, storfe og gris.

Pakking og forsendelse av prøver

 • Det er viktig at prøvene tas tidlig på dagen, da de skal sendes med posten samme dag.
 • Prøvene bør tas i begynnelsen av uka fordi det kan være forsinkelser i postgangen. Kontakt laboratoriet på telefon 404 61 539 ved helligdag/høytid.
 • Prøvene og utfylt innsendingsskjema legges sammen i tilsendt ferdigfrankert og adressert konvolutt.
 • Dersom flere flokker/hus prøvetas samtidig, skal disse sendes inn i hver sin konvolutt.
 • Prøvene skal sendes til
  • Veterinærinstituttet, Seksjon for mikrobiologi, Postboks 64, 1431 ÅS.
 • Merk konvolutten med
  • «S» for slaktefjørfe
  • «K» for konsumeggproduksjon

Positive funn vil bli rapportert fortløpende.

Dersom du har spørsmål til programmet kontakt ditt lokale Mattilsyn på tlf 22 40 00 00.

Prøvetaking slaktefjørfe

 • Hvis flokken settes inn i flere hus, skal det tas prøve av hvert hus.
 • Flokken skal prøvetas 10-19 dager før slakting.
 • Prøvene må ikke tas nærmere slakting enn 10 dager, slik at resultatet er klart i god tid før slakting.

Mattilsynet skal foreta prøvetaking én gang i året per besetning.

 • Dersom denne prøvetakingen skjer 10-19 dager før slakting, utgår produsentens prøve.

I hver flokk skal det hver gang tas 1 par "sokkeprøver” og 1 støvprøve, som beskrevet under.

Nødvendig utstyr er i den tilsendte prøvepakken:

 • 1 par rene engangs sko-overtrekk og 1 par rene hansker
 • 1 par ferdigfuktede "sokker”
 • 1 fuktet svaberklut til støvprøvetaking

Unngå at forurensning av "sokkene” skjer før prøvetaking. Det er viktig at desinfeksjonsmidler ikke kommer i kontakt med prøvetakingsutstyret.

 • I det man går inn i dyrerommet, tas rene overtrekkssko på (NB! Det er meget viktig at du ikke går gjennom desinfeksjonsbadet!).
 • Det ferdigfuktede "sokkeparet” tas ut av posen og trekkes utenpå overtrekksskoene.
 • Gå med "sokkene” rundt i dyrerommet, slik at størsteparten av golvflaten dekkes.
 • Støvprøven skal tas med den ferdigfuktede svaberkluten mens man går med "sokkene” rundt i dyrerommet. Fra flere steder i dyrerommet med synlige ansamlinger av støv, fra toppen av innredninger, og på annet utstyr i dyrerommet (varmeovner, fôrkjede-motorer, vannrør osv).
 • Når man er ferdig, skal "sokkeparet” vrenges forsiktig av, slik at prøvemateriale ikke faller av, og legges tilbake i posen. Støvprøven og "sokkene” legges tilbake sammen i én pose, press ut luften i posen og lukk posen ved å brette ned kanten noen ganger før den lukkes med metallklipsene.

Prøvetaking verpehøns – frittgående

 • Hvis flokken settes inn i flere hus, skal det tas prøve av hvert hus.
 • Flokken skal prøvetas hver 15. uke, og første prøvetaking skal finne sted ca. uke 25.
 • I tillegg skal Mattilsynet èn gang i året per besetning foreta prøvetakingen. I det tilfellet kan produsentens prøve utgå hvis det ikke er for lang tid til neste prøvetaking i produsentens faste opplegg. Mattilsynet vil gi beskjed når prøven de har tatt erstatter produsentens neste prøve.

Hver gang skal det tas 2 par "sokkeprøver" som beskrevet under.

Nødvendig utstyr er:

 • 1 par rene engangs sko-overtrekk og 1 par rene hansker
 • 2 par fuktede "sokker"

Unngå at forurensning av "sokkene" skjer før prøvetaking. Det er viktig at desinfeksjonsmidler ikke kommer i kontakt med prøvetakingsutstyret.

 • I det man går inn i dyrerommet, tas rene overtrekkssko på (NB! Det er meget viktig at du ikke går gjennom desinfeksjonsbadet!).
 • Et sokkepar tas ut av posen og trekkes utenpå overtrekksskoene.
 • Del gulvet i dyrerommet i tenkte 2 deler. Gå minst 100 skritt i den ene halvdelen, og gå slik at hele halvdelen dekkes.
 • Når man er ferdig med en halvdel, skal "sokkeparet” vrenges forsiktig av, slik at prøvemateriale ikke faller av, og legges tilbake i posen. Ta så på det andre "sokkeparet”, og gå likedan i den andre halvparten av dyrerommet. Deretter vrenges også dette "sokkeparet” forsiktig av, og legges i samme pose som det første "sokkeparet”. Press ut luften, og lukk posen ved å brette ned kanten noen ganger før den lukkes med metallklipsene.

Prøvetaking verpehøns – burdrift

 • Hvis flokken settes inn i flere hus, skal det tas prøve av hvert hus.
 • Flokken skal prøvetas hver 15. uke, og første prøvetaking skal finne sted ca. uke 25.
 • I tillegg skal Mattilsynet èn gang i året per besetning foreta prøvetakingen. I det tilfellet kan produsentens prøve utgå hvis det ikke er for lang tid til neste prøvetaking i produsentens faste opplegg. Mattilsynet vil gi beskjed når prøven de har tatt erstatter produsentens neste prøve.

I hver flokk skal det hver gang tas avføringsprøver som beskrevet under:

 • Det tas ferske møkkakladder på forskjellige steder i fjørfehuset slik at prøvene best mulig representerer flokken.
 • Der det er flere rekker med bur skal alle rekkene prøvetas.
 • I buranlegg tas prøvene under burene eller på gjødselbeltet.
 • Der hvor det ikke er belter etc. tas prøvene på forskjellige plasser i gjødselkjelleren.
 • Alle kladdene samles i de 2 tilsendte plastboksene som fylles 3/4 fulle. Skru lokket godt fast på plastboksene. Boksene legges i en plastpose som knyttes igjen.