• Leveringsvilkår Nortura

    (Sist endret 17.08.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.