• Leveringsvilkår Nortura

    (Sist endret 17.09.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Nye priser på omsetning og frakt av livdyr fra 17. september 2018.

  • Innmeldingsfrister

    (Sist endret 18.05.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.