• Leveringsvilkår Nortura

    (Sist endret 09.07.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 2. juli. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Puljetillegg for smågris endres fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

  • Innmeldingsfrister

    (Sist endret 18.05.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.