Kadaverhenting

(Sist endret 02.01.24) Biosirk Norge har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Biosirk har en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver ved at innmelding av kadaver foregår elektronisk. Henting skal normalt skje innen 5 virkedager.

Kadaverordningen gjelder i hele landet med unntak av Finnmark, der har ikke Biosirk noen kadaverordning.

Spørsmål

Hvilke dyr omfattes av ordningen, prøveuttak mm: