Markedsregulering

Totalmarked kjøtt og egg har det operative ansvaret for markedsreguleringen i Nortura. Nortura er markedsregulator på kjøtt og egg, slik TINE er det på melk og Felleskjøpet på korn.

Formålet med markeds- og produksjonsreguleringen er å bidra til å sikre at jordbruket oppnår de priser som er fastsatt i Jordbruksavtalen, og oppnå balanse mellom tilbud og etterspørsel av markedsregulerte varer.

Markedsordningene er hjemlet i Omsetningsloven, og når det gjelder kjøtt og egg er det Nortura som har rollen som markedsregulator. I Nortura er det avdeling Totalmarked kjøtt og egg som har det operative ansvaret for de oppgaver som tilfaller markedsreguleringen.

Se mer om dette på Totalmarked kjøtt og egg sine nettsider.

 

Totalmarked kjøtt og egg