• Medlemsbutikker i Nortura – åpningstider og kontaktinfo

  (Sist endret 11.06.24) Vi har i Nortura et tilbud til medlemmer med medlemsbutikker i Målselv, Harstad, Bjerka, Malvik, Vestnes, Førde, Sogndal, Forus, Egersund, Sandeid, Voss, Bergen, Kristiansand, Rudshøgda, Otta, Gol, Tønsberg, Sarpsborg, Tynset, Elverum og Hærland. Butikken "Bondens utsalg" i Steinkjer er åpen for alle!

 • Slaktekostnad returslakt

  (Sist endret 28.06.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 16.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris fra 16. februar.

 • Anbefaling til produsenter som tar risikoslakt i retur eller nisje

  (18.04.18) Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, småfe og gris har innført begrepet todelt varestrøm, som innebærer at kjøtt fra slakt med høyere risiko for forurensning holdes adskilt fra annet kjøtt, og det legges noen anbefalte restriksjoner på bruken av dette kjøttet.