Kostnader nisjeslakt

(30.05.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal kjøpe egne slakt tilbake som nisjeslakt.

Kostnad er:

Engrospris kr/kg
- avregningspris kr/kg
= Kostnad nisje kr pr kg

Tabellen er eksempel på gjeldene kostnad kr/kg (siste prisnotering fra 03.06.24):

  Kilospris nisje*
Sau klasse R  kr 26,91
Lam klasse O 9,1-13 kg kr 38,19
Lam klasse R 16,1-23 kg  kr 31,19
Ung Okse 250-325 kg klasse O+  kr 18,42
Ung Ku klasse over 250 kg O-  kr 18,37
Kalv klasse O 90-140 kg  kr 24,65
Gris 83,1-85 kg klasse E  kr 10,82
Purke skolda klasse E  kr 13,08
Kje 5,1-9 kg klasse O  kr 62,27
Kje over 9 kg klasse O  kr 46,27
Geit klasse O  kr 22,51

*med forbehold om oppdatering ved siste prisendring

Du får først en vanlig avregning for slaktet ditt. Dersom det er nisjeslakt, får du en faktura på samme slaktet med engrospris.