Slaktekostnad returslakt

(Sist endret 14.07.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

Kostnader vedrørende slakting retur 

Nortura har i noen år priset retur av slakt pr stk. Fra 16. februar 2023 går vi over til å prise retur av slakt pr kg. Årsaken til at vi gjør denne endringen, er at vi ønsker å få en riktigere pris både for tunge og lette slakt innen de ulike dyregruppene.

Tabellen er eksempel på gjeldene kostnad kr/kg (siste prisnotering fra 15.7.24):

  Kilospris retur*
Sau klasse R  kr 24,92
Lam klasse O 9,1-13 kg kr 36,20
Lam klasse R 16,1-23 kg  kr 29,20
Ung Okse 250-325 kg klasse O+  kr 15,83
Ung Ku klasse over 250 kg O-  kr 15,82
Kalv klasse O 90-140 kg  kr 22,01
Gris 83,1-85 kg klasse E  kr 8,62
Purke skolda klasse E  kr 10,89
Kje 5,1-9 kg klasse O  kr 62,35
Kje over 9 kg klasse O  kr 46,35
Geit klasse O  kr 22,51

*med forbehold om oppdatering ved siste prisendring

Prinsippet for ny slaktekostnad ved retur er:

Engrospris kr/kg
- avregningspris kr/kg
- omsetningsavgift kr/kg
- forskningsavgift kr/kg
= Slaktekostnad retur kr pr kg

Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter kløyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er kløyvd. Det er tilleggspris ved kløyving. Eventuelle parterings- og fraktkostnader kommer i tillegg.

Du får først en vanlig avregning for slaktet ditt. Dersom det er returslakt, får du faktura på engrospris fratrukket omsetnings-, og forskningsavgift. Det som framkommer som «rabatt» på fakturaen er gjeldene omsetningsavgift og forskningsavgift pr returslakt.

Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg. Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.  

Relatert informasjon