• Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

    (Sist endret 05.02.19) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

  • Kostnader retur- og nisjeslakt

    (Sist endret 06.09.18) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

  • Anbefaling til produsenter som tar risikoslakt i retur eller nisje

    (18.04.18) Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, småfe og gris har innført begrepet todelt varestrøm, som innebærer at kjøtt fra slakt med høyere risiko for forurensning holdes adskilt fra annet kjøtt, og det legges noen anbefalte restriksjoner på bruken av dette kjøttet.