Hva er viktig å tenke på ved innmelding og levering av slaktedyr

(05.04.24) Du som sender dyr til slakt har ansvaret for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og kjent MKI (matkjedeinformasjon). I tre filmer forteller vi hva som er viktig å tenke på når du skal melde inn dyr til slakt, når du skal levere dyr, og hva som sjekkes ved mottak på slakteriet.

Innmelding til slakt

Du som skal sende dyr til slakt har ansvaret for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og kjent MKI (matkjedeinformasjon). Riktig innmelding av dyr til slakt er viktig for å ivareta sporbarhet og mattrygghet, og viktig for at Nortura skal sikre mattrygghet og ha god effektivitet i vår verdikjede.

I denne filmen får du se hvilke regler som gjelder for innmelding og hvordan du melder inn dyr korrekt.

 

Levering til slakt

Du som sender dyr til slakt har ansvaret for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og kjent MKI (matkjedeinformasjon).

I denne filmen får du vite hva det er viktig å passe på med tanke på matkjedeinformasjon, både for oss i Nortura og for deg når du leverer dyr til slakt. Storfe og småfe som mangler begge øremerker eller ikke har gyldige øremerker må ikke sendes til slakt.

 

Medlemssenter og mottak

Du som sender dyr til slakt har ansvaret for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og kjent MKI (matkjedeinformasjon).

I denne filmen får du se hva transportplanleggere og mottak på slakteri må passe på i forhold til matkjedeinformasjon når de planlegger inntransporten og mottar dyra dine til slakt. Storfe og småfe som mangler begge øremerker eller ikke har gyldige øremerker må ikke sendes til slakt.

 

Viktig å huske på: Det er ikke lov å levere merkeløse og feilmerket storfe til slakt!

 

Viktig melding fra norske slakterier

Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

Les mer her