Søk:

Meny

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(17.07.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 10 kvigekalver f. vår 2018 selges til høsten e. avvenning Rød Steinkjer 61416 29.06.18
  3 kyr med kalv selges ved innsett i høst Rød Rauma 61752 26.06.18
  ungkvige f.9.6.17-bedekningsklar høsten 18 Rød Gjemnes 67541 26.06.18
  2 kviger kalver august 18 Rød Fræna 67669 26.06.18
A.Angus Ku f. 13.04.14, kvige f. 19.03.17 ikke drektige, selges m. kalv Rød Hitra 50218 17.07.18
Charolais 3 drektige kviger, 100% Cha, bedekt m stb.ført okse Rød Verdal 55456 09.07.18
  kvigkalv f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Rød Nesset 54478 26.06.18
  6 kvigekalver, 100% f. feb-mai 2017 Rød Rennebu 66225 11.04.18
  Drektige kviger og årringer-50% Char /50% NRF bedekt med semin-kalving aug-sept 2018 Grønn Indre Fosen 67175 11.04.18
  5 Ungkviger f. april,mai og juli Charolais Rød Verdal 65892 15.03.18
  8 bedekningsklare ungkviger-Kom å besiktige Grønn Høylandet 65957 29.05.18
  2 kyr og 3 kviger ins des-2017/høstkalving Grønn Steinkjer 54074 27.04.18
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 26.06.18
Limousin
  1 ungkvige født 03.01.17, 50% Lim/NRF, far er Jovna av Gorseth 72177. Rød Rørvik 65414 31.01.18
  6 ungkviger årringer lim kryssning Rød Skaun 55149 23.03.18
  Kyr /kviger kryssning m/litt herf og NRF-plass mangel-salg snarest. Bedekt m/ 61736 av Steinvik-kalving ca mai/juni Grønn Verdal 58713 05.04.18
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere kviger/kyr. Krysning blond/sim Lettekalvere, god tilvekst. Grønn Skogn 66179 11.04.18
Kryssninger Avviklingsbes. 14 kyr, 5 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 22.06.18
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 12.04.18
  3 av 4 kviger selges,50% Lim og 50% Char, Kalver april/mai-2 i mai og 1 i juli Rød Steinkjer 64344 18.04.18
  1 drektig kvige f. 04.03.17, 50% CHA, 25%HER-25%NRF, . Ins. m. KB JONAS 661. Bekr. drektig 11.07, kalving 06.02.19. Snill, rolig. Grønn Snåsa 55001 12.07.18
  5 kviger/kyr 50%HER/50% NRF. 3 stk ins. med HER og 1 stk ins m. CHA, kalving des/jan 18/19. GRØNN Surnadal 62697 16.07.18
STN 2 kvigekalver-22.8.17 & 25.11.17 Rød Tingvoll 53824 26.06.18
  2 kvigekalver , en 100% STN og en 75% STN & 25% NRF-begge født feb-2018 Rød Gjemnes 54967 28.06.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg noen få  okser fra årets kåringer igjen, ta kontakt for nærmere info om disse.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 13.03.16, kollet, kåret, norm. strl men kraftig, snill. Selges i midten av aug. Rød Verdal 66851 28.06.18
  F. 21.02.16, stambokført, kollet, rolig. Levering e. 20.juli (kan diskuteres). Gjerne kom på besiktigelse. GRØNN Skatval 52237 02.07.18
  F. 05.03.16, stambokført, kåra, kollet, stor. Kan lev. i mndsskifte jul/aug. GRØNN Halsa 52710 03.07.18
  F. 29.02.16, stambokført, kollet Rød Gjemnes 67541 02.07.18
  F. 12.05.17, kåret, fin okse. GRØNN Namsskogan 64726 29.08.18
  1 stk F. 08.04.15, kollet og kåret. Sønn av RL Ice-Mann 60057,1 stk F.19.03.16,kollet og kåret Rød Leksvik 55515 11.04.18
  F. 15.04.15, kollet, stb.nr 62244. Gode fødselsindekser Rød Midtre Gauldal 60077 11.04.18
  F. 26.03.15 Stambokført,Kollet Rød Midtre Gauldal 54649 09.04.18
  F.23.03.14, kollet, kåra lettkalver okse selges et.20.6.18 Rød Eide 51528 26.06.18
  F.21.03.15,kollet og kåra-godt lynne Rød Fræna 51609 26.06.18
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 11.07.18
  F.28.06.14,Stbnr.61268,grei okse-lettkalver. Salg august-18 Rød Steinkjer 69396 26.06.18
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 11.04.18
Dexter          
Charolais F. 25.05.16, hornet. Middels hold, grei Rød Aure 52518 28.06.18
  F:12.01.17, stb.nr 63547 kollet,Veldig snill og tilitsfull okse. Grønn Nesset 51869 14.06.18
  F: 06.04.14, stb.nr 61451 kåret, kollet. Grønn Inderøy 56044 09.04.18
  F:05.04.16 stb.nr 62635 Leeds Av Bomo. Kollet, gode morindekser.   Rød Snåsa 57760 09.04.18
  Født 20.03.16 ikke stb- Rød Overhalla 55484 09.04.18
  1 stk F:22.07.16, kollet, stambokførbar, 1 stk F:01.10.16, kollet,stambokførbar Grønn Indre Fosen 67815 27.04.18
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 18.05.18
  F.07.03.14 stb 62781,kollet,kåra,rolig Grønn Steinkjer 66418 14.06.18
Simmental F: 30.01.15 stb.nr 62021 kurt av hegnes. Kollet. Sønn av Gulli av Stustad. Ledig fra juli-kan leies ut.Snill og egnet som kvigebedekker. Grønn Soknedal 53024 12.06.18
  F: 01.06.16 Lukas PP av Solnes, homozygot kollet, sønn av TOTO PP. Grønn Steinkjer 64591 25.04.18
  F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 25.04.18
  2 Avlsokser f.jan og mars -17.Stambokført-testkanidater Staur.Stb.nr 63512 & 63503, far 60006 Grønn Namsos 63947 11.04.18
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet. Rød Namdalen 55736 11.04.18
Limousin

 

       
  Ungokse f. 11.06.17, far 16530033/5440 Rød Skaun 54942 14.05.18
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 11.04.18
STN          Kontaktpersoner Midt-Norge: Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400