Søk:

Meny

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(21.02.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

 Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 7 stk ungkviger 100% Hereford selges. Født fra okt 17 til april 18. Rød Verdal 54634 13.02.19
  2 kviger født i 17, 50% Her/50%Nrf, etter seminnr. 71083 Jackson av Birkeli. Ins med seminnr. 71088 Kiwi av Søndre Mo og 71096 Loke av Knirk. Kalving 26.03.19 og 27.05.19 Rød Orkdal 65621 13.02.19
  1 ungku født 2015, 100%Hereford, bekr. drektig med stbokført Tirolerokse, kalving midtsommer 19. Grønn Skaun 66302 29.01.19
  Hereford ungkviger f.19.3 og 28.5.18 Rød Gjemnes 57774 13.02.19
  3 ungkviger født mars/april 18 til påsett. Rød Midtre Gauldal 69029 20.02.19
  2 drektige kviger 100% Hereford-kalving etter april.  Rød Eide 64495 13.02.19
A.Angus 10-20stk drektige Angus, kyr/kviger, kalving mars 2019 Rød Verdal 68452 13.02.19
  12 Angus kviger derav 3 er 100% f.2017. sist bedekt 1.9.18-m/ okse 61499.6 stk er o/75 % Rød Sunndal 51135 13.02.19
  7 renrasa Angus kukalver født april/mai 2018 etter stbnr. 63104. Rød Namsskogan 63256 13.02.19
Charolais 3 drektige kviger, 5 ungkyr og 1 ku, de fleste renraset og stambokført. Kalver juni-august 19. Godt lynne og eksteriør. Grønn Nærøy 53297 18.02.19
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 20.02.19
  4 ungkviger f.18, 6 kviger f. 17, 100% Charolais. Grønn Høylandet 65957 20.02.19
  2 ungkviger f. jan 18-50% Char & 50% NRF Rød Rennebu 54126 20.02.19
  Ung kvige f.19.1.18,50% Char & 50% NRF-far 70162 Rød Aure 52340 13.02.19
  5 ungkviger Char f. mars,april og mai 2018 Rød Fræna 50505 14.02.19
  10 ungkviger f. mars-juli 18. Grønn Verdal 65892 20.02.19
Simmental Renrasa kyr/kviger med og uten stambok, inseminert nov/des 18 med norske/tyske/svenske Simmentalokser - høstkalving 19. Grønn Steinkjer 64591 06.02.19
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 13.02.19
  13stk ungkviger Simmentalkrysninger (m. hovedsaklig Charolais, Limousin). Født fra mars til juli 18. Rød Sparbu 68965 13.02.19
Limousin
  2 drektige kviger 88%Lim og 75%Lim, bedekt med stambokført Limousin-okse, stbnr. 47368. Tidl. høstkalving 2019, seint bedekt. Grønn Snåsa 58903 20.02.19
  2 livkalver født 02.05.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Rød Namdalseid 64443 20.02.19
  10 stambokførbare kviger, derav 2stk FF, kalving fra mars t.o.m mai 2019, bedekt med semin Limousin. Grønn Bjugn 66321 19.02.19
  6 livkalver 80-90%Limousin, født mai 18. Rød Skaun 67856 20.02.19
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere drektige kviger/kyr, i tillegg bedekningsklare kviger. Krysninger med 50%blond/50%sim. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Kalver fra mars. Grønn Skogn 66179 20.02.19
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 20.02.19
  2 ungkviger 50&Ang/50%NRF, født 15.06-13.06.18. Mye håndtert. Grønn Nærøy 57263 13.02.19
  2 drektige kviger, 50% Char/50%NRF, bedekt med semin/stbokført Charolais. Kalving 09.08.19 og des 2019. 4 kviger selges etter beiteses 19, drektige med semin, kalving des 19.  Grønn Indre Fosen 67175 21.02.19
  5 ungkviger, hvorav 3stk 50%Lim/50%NRF, 2 stk 50%Charolais/50%NRF, født sept-november 2017. Rød Trondheim 61606 13.02.19
  2 drektige kviger født 2017, 1 stk 50%Lim/50%NRF ins med 74068 forv.k 24.04.19, 1 stk 50%Char/50%NRF ins med 70176 forv.k 05.04.19. Godt lynne, går i løsdrift. Bra størrelse. Grønn Snåsa 66575 04.01.19
  10 ungkviger født april/mai 2018, 50%Charolais/50%NRF, bedekningsklare til sommeren. Rød Namdalseid 67114 06.02.19
  4 ungkviger født mai, juni, juli 18. 50%Char/50%NRF, 50%Heref/50%NRF, 50%Ang/50%NRF. Grønn Overhalla 53862 06.02.19
  1 drektig ku f.2014 50%Lim/50%Nrf ins med 72216 Lex Luthor PP av Søstuen, forv.k. 29.01.19. 2 stk bed.klare kviger født 17, 1stk 75% lim og 1 stk 75 % Charlais. Grønn Høylandet 66044 20.02.19
  3 ungkyr født 16, 50%Lim/50%Nrf, bedekt med Charolais, kalving juli 19. Selges jan 19. Rød Midtre Gauldal 63164 20.02.19
  Avviklingsbes.3 (Anguskrysninger). Selges med årets kalver, født juni-sept i år. Selges snarest. Ikke bedekt. Rød Bjugn 66923 20.02.19
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 20.02.19
  1 drektig kvige f. 04.03.17, 50% CHA, 25%HER-25%NRF, . Ins. m. KB JONAS 661. Bekr. drektig 11.07, kalving 06.02.19. Snill, rolig. Grønn Snåsa 55001 20.02.19
  3 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 03.01.19
  2 kyr f. 15, 50%Char/50%Ang. Bedekt med Charolais, kalver i slutten på april. Selges e. 1.mars Rød Inderøy 55498 15.01.19
  2 livkalv f.juni-18-75% Char og 25% NRF, far 63892 av Okkelberg Rød Tingvoll 52958 13.02.18
  4 livkalv f.2018 - 75% Galloway og 25% NRF Rød Sunndal 53166 13.02.19
STN          
Tiroler Grauvieh 2 kyr 100% Tiroler, født 2012 og 2015. 1 stk drektig med Tirolerokse stboknr.62726. Fastpris. Grønn Skaun 66302 20.02.19
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  1 drektig Galloway krysningskvige og 1 ungkvige f. 25.05.18 (50% GAL/50% JER). Grønn Steinkjer 64591 20.02.19

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 07.03.16, stbnr. 62698, kåret. Etter seminnr. 71073. Grønn Steinkjer 55470 07.01.19
  F. 09.03.16, stbnr. 62714, kollet, kåret. Rød Rindal 66113 14.02.19
  F. 16.08.16, stbnr. 63610, kollet. Bra lynne. Rød Selbu 65422 20.02.19
 

F.30.03.16,STBNR. 63034,kolla og kåra okse.Godt lynne og lett kalver.

Rød Sykkylven 55528 14.02.19
  F.24.01.17,stb 64494 kolla Rød Rauma 61752 14.02.19
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 20.02.19
  F. 08.07.15, stamboknr. 62201 Kasper av Funnaune. Gode fødselsindekser, har gitt lette kalvinger. Bra lynne. Prises gj. Nortura. Grønn Indre Fosen 52015 18.02.19
  F. 24.01.12, kollet, kåret, stbnr. 59485. Snill okse. Grønn Verdal 68452 09.01.19
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 20.02.19
  2 stk okser f. 18.4 og11.5.2018-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 14.02.18
  F.28.03.18,stambokførbar oksekalv. Far Bantus Grønn Sunndal 64734 14.02.18
Dexter          
Charolais 2 stk stambokførte ungokser f.17. Etter stbnr. 60804 Astridssønn Rathe. Grønn Nærøy 53297 20.02.19
  F. 20.06.14, Erling av Veistad, kollet, greit lynne, fine bein. Fungert godt på kviger. Rød Levanger 68978 20.02.19
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 20.02.19
Simmental Ungokser fra høstens kåring selges. Stambokførbare etter semin. Grønn Meråker 61085 20.02.19
  Ungokser fra høstens ungdyrkåring selges, stambokførbare okser etter semin. I tillegg 1 voksen okse F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 20.02.19
  F.13.02.17 stb.63250,kollet,Far Tysk semin BW LEVIS PP Grønn Namsos 63947 20.02.19
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 20.02.19
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 20.02.19
 

F. 16.01.14, stbnr. 60440 Jovial P, kolla, snill, rolig.

Rød Overhalla 55202 20.02.19
  Flere stambokførbare ungokser etter semin, kolla/FF.   Grønn Skatval 66615 20.02.19
  4 stambokførbare ungokser etter semin-AA besetning Grønn Hemne 63808 22.01.19
  14 Aktuelle avlsokser, noen ungdyrkåra,noen med stambok etter semin el gardsokse Grønn Surnadal 69166 14.02.19
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 14.02.19
STN Avlsokser f.18 og 25.03.17 Rød Selbu 53619 12.02.19

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader
.


Kontaktpersoner Midt-Norge: