Søk:

Meny

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(21.09.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 3 kyr med kalv selges ved innsett i høst Rød Rauma 61752 26.06.18
  Avviklingsbesetning. Flotte 100% renrasa dyr. 8 kyr, 3 kviger f. 17 bedekt med kåra Herefordokse. Vårkalving 19. I tillegg 7 stk av årets kalver (3 okser/4 kviger). Selges etter telledato. Rød Inderøy 55834 17.09.18
  Drektig kvige og drektige kyr -3 ungkviger f.2018 Rød Halsa 50423 14.09.18
  1 ku 100%HER, 1 ku 50%HER/50%NRF begge f.16, bedekt med RL Igor stb.nr 61575. Kalving mars/april 19. Rød Namsskogan 67860 17.09.18
  1 drektig Hereford 93,5 %, andregangskalver-ung ku. Kalver i sept- nov.  Selges snarest eller etter kalving med kalv. Grønn Aure 67867 14.09.18
  12 stk drektige Hereford kviger/kyr (noen krysninger). Kviger bedekt m. rød angus fra 10.07, kyr bedekt fra 23.05. Rød Hegra 68362 14.09.18
  Avvikling av Hereford besetning.10 kviger,13 kalver derav 7 kviger. Kalving april 2019.Avlsokse født 2015, kåret. Rød Midtre Gauldal 54649 14.09.18
  Avviklingsbesetning, til sammen 30 avlsdyr +- (17kyr, 8 kviger, 5 ungkviger). Herefordkrysninger med mye heref. Bedekt med Limousinokse. Selges e. telledato. OK med besiktigelse. Rød Bjugn 63489 14.09.18
  Drektig kvige, rein Herf. kalver vår -19, Har 4 ungkviger født 2018 Rød Gjemnes 57774 14.09.18
  4 bedekningsklare renrasa Herefordkviger, født 17. Selges i uke 40, e. telledato. Ta kontakt v. intr! Rød Oppdal 68273 14.09.18
  2 drektige kviger 100 % Hereford , kalving vår 19 Rød Midsund 50970 14.09.18
  6 kviger + 1 ku, 100% Hereford, bedekt med ungdyrkåra okse, kalving mars/april 19. Selges etter telledato. Rød Melhus 67401 14.09.18
A.Angus Avviklingsbes. 8 kyr født i 15 + 8 kviger født i 17, alle bedekt med ungdyrkåra Angusokse. Halvparten reinrasa Ang, resten krysninger m Ang/Sim. Selges med årets kalver. Kan selges med grovfôr til normal pris ved kjøp av hele besetningen. Besiktigelse ok. Rød Indre Fosen 50347 17.09.18
 

Avviklingsbes. 5 kyr + 2 av årets kalver født april 18 - 100% Angus. Fine, rolige dyr, lette kalvinger. Er drektige, stått med Angusokse i sommer. Selges e. telledato (eller før mot tillegg i pris) 

Rød Rennebu 55626 14.09.18
  3 Anguskviger, gått med rød Angusokse siden 10.07.18. Rød Hegra 68362 14.09.18
  2 Angus kyr f.vår 14-kalver mars/april 19 Rød Fræna 56451 14.09.18
  10 angus kviger f. 17-kalving vår 19-noe semin Rød Aukra 63954 21.09.18
Charolais          
  kvigkalv f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Rød Nesset 54478 26.06.18
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 14.09.18
  8 bedekningsklare ungkviger-Kom å besiktige Grønn Høylandet 65957 14.09.18
  Avviklingsbes. 3 stk drektige kviger født 2017, bedekt med Angusokse, 3 stk drektige kyr med kalv. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  Kvige 50 % Char & 50% NRF ins m/73110-kalver 5.9.18-kan selges etter kalving Grønn Midtre Gauldal 53024 14.09.18
  Kvige 50% Char & 50% NRF, ins m/ 72215  kalver 13.11.18 Rød Tingvoll 68672 21.09.18
  To kyr 100% char,f.2013-venter 4 kalv vår 19 Rød Gjemnes 51432 21.09.18
  8 kviger med kalving til våren-noe semin Rød Aukra 63954 21.09.18
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 14.09.18
Limousin
  2 Drektige kviger -50% LIM-50% NRF, bedekt med semin Lim, kalver 4 & 28.10.18 Rød Indre Fosen 64401 14.09.18
  2 drektige kviger 75% & 88 % LIM kalving mars 2019. Grønn Singsås 67998 14.09.18
  9 bedekningsklare kviger. Fine dyr. Rød Sparbu 67651 14.09.18
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere drektige kviger/kyr, i tillegg bedekningsklare kviger. Krysninger med 50%blond/50%sim. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Grønn Skogn 66179 14.09.18
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 14.09.18
  9 ubedekte kviger f. juli/aug 17. Tungrase, 1 renrasa Cha, resten 75%Cha/25%Ang og 50%Cha/50%Her. Fine, jevn strl. NK-avtale OK. Rød Mosvik 64359 14.09.18
  2 drektige kviger begge 50%HER/50%NRF, 1stk ins med Hereford (71096), 1stk med Angus (74074), forventa kalving 19.02.19 og 22.02.19. Rød Steinkjer 68559 14.09.18
  Herefordkrysn ins m semin. 3 stk 50%HER/50%LIM bekreftet drektig, ins. med 71054 Fredd av Skjatvet, kalving januar/feb 19. 1 stk 50%HER/50%LIM og 1 stk 75%HER/25%LIM. Rød Inderøy 52953 14.09.18
  2 stk 50%Cha/50%NRF inseminert med Charolais, kalving mars 19. Snille, rolige dyr. Rød Overhalla 53862 14.09.18
  4 stk kviger, Herefordkrysninger, alle bedekt med stambokført Herefordokse. 3 stk 50% HER/25%ANG%25TIR, 1stk 88% HER/krysn. Selges snarest. Grønn Surnadal 61434 14.09.18
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 12.04.18
  1 ungkvige f. 10.09.17, 50% Char/50%NRF Rød Surnadal 66075 14.09.18
  1 drektig kvige f. 04.03.17, 50% CHA, 25%HER-25%NRF, . Ins. m. KB JONAS 661. Bekr. drektig 11.07, kalving 06.02.19. Snill, rolig. Grønn Snåsa 55001 12.07.18
  1 ku/4 kviger 50%HER/50% NRF. 3 stk ins. med HER og 1 stk ins m. CHA, kalving des/jan 18/19. GRØNN Surnadal 62697 14.09.18
  6 stk kyr/kviger tungrasekrysninger (Cha/Sim/Lim), 3 stk lettrasekrysninger (Jer/Nrf). Kviger bedekt med Rød Angus fra 10.07, kyr bedekt fra 23.05. Rød Hegra 68362 14.09.18
  6 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 14.09.18
  2 stk drektige kviger 50%CHA/50%NRF. 1 stk drektig kvige 50%LIM/50%NRF, alle bedekt med stambokført Herefordokse, stbnr 63309 i juni/juli 18. Grønn Steinkjer 51768 14.09.18
  6 kyr 50%CHA/50%ANG + 1 ku 75%SIM/25%HER. Alle gått med Charolaisokse. Rød Inderøy 55498 14.09.18
  1 kvige 50 % Angus/50% NRF ins m/74076, DEBIO-kalver 31.1-19 Rød Eide 55462 20.09.18
  1 kvige 50% Hereford/50% NRF ins m/71096, DEBIO-kalver 04.04.19 Rød Eide 55462 20.09.18
STN 2 kvigekalver-22.8.17 & 25.11.17 Rød Tingvoll 53824 14.09.18
  2 kvigekalver , en 100% STN og en 75% STN & 25% NRF-begge født feb-2018 Rød Gjemnes 54967 14.09.18
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 14.09.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg noen få  okser fra årets kåringer igjen, ta kontakt for nærmere info om disse.

14.09.18
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 13.03.16, kollet, kåret, norm. strl men kraftig, snill. Selges i midten av aug. Rød Verdal 66851 28.06.18
  F. 14.04.16, Lanze av Rypdal. Kåret, kollet. Bra lynne, snill. Selges i slutten av okt. Grønn Molde 59039 03.09.18
  F. 23.02.16, stb.nr 63309 Leif av Røkke, kollet. Bra lynne - grei v. håndtering. Grønn Steinkjer 51768 30.08.18
  F. 29.02.16, stambokført, kollet Rød Gjemnes 67541 02.07.18
  F. 12.05.17, kåret, fin okse. GRØNN Namsskogan 64726 29.08.18
  1 stk F.19.03.16,kollet og kåret Rød Leksvik 55515 14.09.18
  F. 26.04.17, kollet, kåret, stbførbar. Fine klauver og bein, rolig lynne. Grønn Levanger 54970 14.09.18
  F. 26.03.15 Stambokført,Kollet Rød Midtre Gauldal 54649 14.09.18
  F. 03.04.15, kollet, stbnr. 61886. Rød Hovin 64352 14.09.18
  F.23.03.14, kollet, kåra lettkalver okse selges et.20.6.18 Rød Eide 51528 26.06.18
  F. 23.04.15, kollet, stambokført, Krabat av Rindal stb.nr 62125, kan selges i slutten av august eller før ders det er behov. Grei å håndtere. Grønn Aure 67867 09.08.18
  F.25.07.16,lett kalver okse-selges billig-ikke kåra Rød Gjemnes 57774 23.08.18
 

F.30.03.16,STBNR. 63034,kolla og kåra okse.

Godt lynne og lett kalver. Selges et . 15.10.18

Rød Sykkylven 55528 04.09.18
  F.13.04.15,kolla og godt lynne-greie kalvinger og gode bein/klauver Rød Fræna 67669 11.09.18
  F.24.03.17,kolla og ungdyrkåret Rød Melhus 67401 14.09.18
  F.01.05.16 ungdyrkåra Rød Midsund 50970 14.09.18
  F.07.03.16 stb.62447 kolla og ungdyrkåret Rød Averøy 54026 14.09.18
  F.24.03.17 ungdyrkåret med nyvler -kan leveres i oktober. Grønn Tingvoll 65885 20.09.18
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 14.09.18
  F.28.06.14,Stbnr.61268,grei okse-lettkalver. Rød Steinkjer 69396 14.09.18
  F.12.02.14,Janus av Funnaune,Stbnr.61092.God okse,lettkalver,sprek,høy,gode bein. Rød Steinkjer 51916 14.09.18
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 14.09.18
  3 stk okser f. vår 2018, 2 april og en i mai-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 20.09.18
Dexter          
Charolais F. 25.05.16, hornet. Middels hold, grei Rød Aure 52518 28.06.18
  F. 22.03.16, kollet. Gode fødselsindekser. Rød Malm 68194 13.09.18
  F. 29.0517, Melvin av Øie Nordre, kolle. Grønn Høylandet 65957 18.07.18
  F:12.01.17, stb.nr 63547 kollet,Veldig snill og tilitsfull okse. Grønn Nesset 51869 14.06.18
  F. 31.12.16, Lodd av Langmo, stb.nr 63493. Kollet, kåret. Selges ila. sept. Rød Midtre Gauldal 63164 05.09.18
  F. 16.03.15, stb.nr 62184, kåra, kollet. Rød Beitstad 68829 14.09.18
  F:05.04.16 stb.nr 62635 Leeds Av Bomo. Kollet, gode morindekser.   Rød Snåsa 57760 14.09.18
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 14.09.18
  F. 28.03.16, grei i håntering, følger flokken. Vant til strøm Rød Inderøy 55498 14.09.18
Simmental F. 15.02.13 Igor P av Morken stb.nr. 60006. Kollet, kåret, rolig. Rød Lierne 55036 14.09.18
  F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 14.09.18
  2 Avlsokser f.jan og mars -17.Stambokført-testkanidater Staur.Stb.nr 63512 & 63503, far 60006 Grønn Namsos 63947 14.09.18
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet. Rød Namdalen 55736 14.09.18
  F. 01.09.15, stb.nr 63988 Kåre P av Solnes. Veldig snill! Har gitt lette kalvinger. Leveres snarest Grønn Rissa 52422 14.09.18
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 19.09.18
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 14.09.18
  F.30.04.17-avhornet, stambokførbar-far: 72093 GRØNN Steinkjer 67191 14.09.18
  F. 29.06.15, avhornet, stamboknr. 63223 Cornelius av Brennmoen. Rolig. Salg e. 03.09 Grønn Snåsa 58903 14.09.18
  F. 07.04.16, avhornet, stbnr. 63324 Limmo av Steinvik. Rød Sparbu 67651 14.09.18
  F. 31.12.15, avhornet, kåret. Rolig, fine bein/klauver. Selges e. telledato. Grønn Steinkjer 68547 14.09.18
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 14.09.18
STN Avlsokse f.15.3.17-kolla Rød Midte Gauldal 55415 14.09.18Kontaktpersoner Midt-Norge: Tone Chr. Aune, Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400