Søk:

Meny

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(09.07.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse
KRYSNING TUNG RASE Kvigekalv f nov 17, 50/50 CHA/NRF HelseStorfe Harstad 1903 22360
KRYSNING TUNG RASE 6 stk kviger f april-juni 2017 selges. Krysninger CHA/HER Rød Leirfjord 1822 26515
ABERDEEN ANGUS 10 kviger f 2017 selges, ikke stambok. Kan leveres drektige i høst.  Grønn Alstahaug 1820 16562
KRYSNING TUNG RASE Kolla kvige f 11.04.17 selges snarest. 50% LIM, 50% NRF. Grønn Nordreisa 1942 25379
HEREFORD Ungkviger f mai-juni i 2017 selges. Ikke medlem i husdyrkontroll. Rød Steigen 1848 20320
ANDRE RASER Ammeky STN selges.  5 kyr og kviger, alle inseminert med STN. Ønskes levert i september. Rød Ballangen 1845 20857
  4 stk NRF kyr gått som ammeku, bedekt m. Hereford. Selges e. telledato Grønn Bardu 1922 25668

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr
LIMOUSIN Avlsokser f 2015-2017 selges fra godkjent Aktiv Avlsbesetning. Stambokførte/førbare, gode indekser Rød Brønnøy 1818 26234
DEXTER 2 stk oksekalver f mars og mai 2017 selges som avlsokser. Etter 63128 Hårek. Stambokførbare. Rød Rødøy 1836 19178
CHAROLAIS Stbnr 62892f 2016 selges. Oksen er tilgjengelig i juli. Totalindeks: 108 Grønn Harstad 1903 22418
CHAROLAIS Stb 62255 f 2015 selges fra grønn besetning. Totalindeks 101. Grønn Målselv 1924 26260
CHAROLAIS Okse f. 09.03.16, ungdyrkåret 2017. Grei i håndtering. Grønn Bardu 1922 25668
ABERDEEN ANGUS Okse f 2015 selges, ungdyrkåret 2016. Fødselsindeks 107. Grønn Brønnøy 1813 16816
ABERDEEN ANGUS Okse f 2016 selges i høst. Totalindeks 90. Etter stbnr 59422. Rød Rana 1833 16599
HEREFORD Okse f 2016 selges i høst. Totalindeks 110, etter 71022 Anton av Søndre Mo. Rød Bø 1867 26062
HEREFORD Kolla okse f 2016 selges fra aktiv avlsbesetning. Stbnr 61465, totalindeks 110. Svært god fødsel- og morindeks. Selges i slutten av juli. Grønn Gildeskål 1838 26357


For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 48120400.