Utegris i Helsegrissystemet

(Oppdatert 13.09.21) Dersom du holder utegris går det fint å bruke Helsegrissystemet. Selv om Helsegris er tilpasset konvensjonelle innendørsbesetninger, kan dette overføres til hold av gris ute. I Helsegrissystemet er statusen til besetningene todelt: en Helsegrisdel og en Velferdsgrisdel.

Velferdsgrisdelen i Helsegris oppfyller det offentlige kravet til Velferdsprogram for gris.

Velferdsgrisstatusen er avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. En godkjent status betyr at du oppfyller kravene i Dyrevelferdsprogrammet og at du dermed unngår trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Som utegrisprodusent vil du som regel ikke få godkjent Helsegrisstatus pga manglende smittebeskyttelse. Denne statusen regulerer Helsegristillegget ved salg av smågris til en annen besetning. Skal man slakte mer enn 10 griser i året, eller har minst ei purke, er det forskriftskrav om deltagelse i Velferdsprogram for gris.

Manglende etterlevelse av dette vil medføre at vi må varsle Mattilsynet.

Se mer på Animalia sin nettside.