• Smart å være medlem i Nortura

    Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.