Smart å være medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern med store og moderne hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

 

Bli medlem i Nortura

Ønsker du å registrere deg som leverandør evt medlem i Nortura, trenger vi noe informasjon fra deg, vennligst fyll ut informasjon i skjema under.

Krav for å registreres som leverandør for leveranser slakt og ull:

  • Ditt dyrehold må være registrert hos Mattilsynet med aktiv næringskode for dyreslag.
  • Du må være registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer.
  • Du må få på plass tilknytningen av organisasjonsnummer på din eiendom for å få på plass ditt produsentnummer, dette gjøres hos ditt lokale landbrukskontor.

Registrer ditt foretak hos KSL for å slippe trekk på fremtidige slakteleveranser.

Trenger du ytterligere informasjon ta kontakt med oss på medlemsregister@nortura.no eller Medlemssenter på telefonnummer 95518400.

Personalia Fornavn 
Etternavn 
Gateadresse 
Postnummer 
Poststed 
E-post 
Mobiltelefon 
Personnummer 

Foretaksinformasjon Bankkontonummer 
Kommune/Gårds/bruksnummer 
Organisasjonsnummer 
Juridisk navn 
Produsentnummer 

Medlemsskap Ønskes medlemskap i Nortura? 
Skal du overdra andel? 
Innmeldingskategori 
Andel som skal betales: 
Type trekk: 
Omtrentlig dato første leveranse 
Forfallsdato: 
Navn forrige eier (hvis ja på overdra andel) 
Medlemsnummer forrige eier (hvis ja på overdra andel) 

Dyrehold Dyrehold: Småfe
Småfe: 
Nybruker småfe 
År for beregning nybrukerbonus småfe: 
Medlem i lammering? 
Navn på lammering 
Medlem i sau og geit lag? 
Navn på sau og geit lag 
Samdrift småfe?: 
Andel samdrift småfe: 
Navn ny bruker - samdrift småfe: 
Dyrehold: Storfe
Storfe: 
Nybruker storfe: 
År for beregning nybrukerbonus storfe: 
Melk og/eller ammeku: 
Samdrift storfe?: 
Navn ny bruker - samdrift storfe: 
Andel samdrift storfe: 
Dyrehold: Gris
Gris: 
Nybruker gris: 
År for beregning nybrukerbonus gris: 
Smågris eller slaktegris?: 
Samdrift gris?: 
Navn ny bruker - samdrift gris: 
Andel samdrift gris: 
Marker her dersom du har egg og/eller fjørfekjøtt:
Egg: 
Fjørfekjøtt: 
 

 

Utmelding

Relatert informasjon