Hvem gjør hva - Nortura Samvirkekylling

Slaktekyllingrugeri

Espen Sørlie, driftssjef

Driftsledelse slaktekyllingrugeri

Mob: 915 70 164
E-post

Randi Elsetrønning, kundeoppfølger slaktekylling

Prod.oppfølging slaktekylling, driftsstøtte

Tlf: 62 42 97 89
Mob: 909 17 733
E-post

Mary Kristine Aas, arbeidsleder

Innlegg til ruging

Mob: 480 43 319
E-post

John Gullord, teknisk

Vedlikehold bygg og maskiner

Tlf: 62 42 97 81
Mob: 907 81 371
E-post

Kjell Holberg, produksjonsplanlegger

Prod.plan slaktekylling, fakturering

Mob: 478 16 221
E-post

Rune Grindal, logistikksjef

Prod.plan foreldredyr, logistikk

Mob: 992 40 783
E-post

Foreldredyrrugeri

Berit Kjernlie, arbeidsleder

Drift foreldredyrrugeri

Tlf: 62 42 98 91
Mob: 913 85 063
E-post

Forsøkshuset

Benny Berg, arbeidsleder

Drift forsøkshus

Mob: 913 07 638
E-post

Administrasjon

John Olaf Rusten, servicemedarbeider

Avregning rugeegg, innkjøp

Mob: 993 10 480
E-post

Espen Sørlie, fabrikksjef

Ledelse

Mob: 915 70 164
E-post