Har du alt klart til lamminga?

(Sist endret 04.03.24) Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam!

Fôring med flaske. Foto: Anita Jordalen
God hjelp til fôring. Foto: Kari Mørkve Jordalen

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Mobillader, powerbank, viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker/app og lesestav
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtter
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Godkjente middel til desinfeksjon og sårbehandling
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonder
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!