• Markedsregulering

    Totalmarked kjøtt og egg har det operative ansvaret for markedsreguleringen i Nortura. Nortura er markedsregulator på kjøtt og egg, slik TINE er det på melk og Felleskjøpet på korn.