• Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Dette er Matkjedeinformasjon (MKI)

  (02.01.23) Matkjedeinformasjon, ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri. 

 • Dyreholders ansvar ved transport av dyr

  (11.10.22) Nortura kan påta seg transport av beitedyr dersom dyreeier anmoder om dette. Standard satser fremkommer på Norturas medlemssider. Standard satser fravikes og avtales når spesielle forhold tilsier dette. Dyreier er ansvarlig for å påse at dyrene som det bestilles transport for ikke har forflytningsforbud og/eller er båndlagte av Mattilsynet. Dyreeier er også ansvarlig for at dyra er egnet til å bli transportert i tråd med krav til transportdyktighet.

 • Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  (Oppdatert 15.01.21) Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger som kan ha betydning for mattrygghet, dyrevelferd eller dyrehelse. Opplysninger om for eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri.