• Har du alt klart til lamminga?

  (Sist endret 13.02.19) Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam!

 • Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

  (Sist endret 17.01.19) Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma.

 • Tiltak etter lamming når våren er sein

  (Sist endret 07.05.18) Når våren er sein betyr det utfordringar for sauebonden med lang innefôring før søyer og lam kjem ut på saftige og næringsrike vårbeite. Dette kan lett føre til magre søyer og svoltne lam.

 • Råmelk – viktig for lammene

  (Sist endret 28.02.18) Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

 • 5 smarte tips til lamminga - fra OSID

  (08.03.18) Nå er det ikke lenge til sauefjøsene rundt omkring i landet skal fylles med nytt liv. Her får du 5 tips fra OSID som kan gjøre denne travle og trivelige tida litt lettere både for folk og fe.

 • Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles

  (Sist endret 28.02.18) Etter som lamminga går sin gang, blir mange sauefjøs fylt til randen. Mange dyr pr kvadratmeter i eit sauefjøs som kanskje i tillegg er varmt og dårleg ventilert, fører til stort smittepress på søyer og lam.

 • Lam liv laga – lamming og fødselshjelp

  (Sist endret 28.02.18) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

 • Hvordan få friske og livskraftige lam

  (Sist endret 28.02.18) Lamminga er en av de mest spennende og samtidig mest kritiske periodene i saueåret. Det viser seg at lammetapet rundt fødsel utgjør en stor del av det totale tapet.

 • Adopsjonskassa frå Vågå

  (Sist endret 28.02.18) Frå Anders Svare i Vågå har vi fått tips om ei praktisk adopsjonskasse som har letta arbeidet med å få gjennomført vellykka adopsjonar av lam. Anders har gjennomført 15 vellykka adopsjonar med denne kassa i lammingssesongen 2010.

 • Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

  (Siste endret 28.02.18) Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming.